Legger utvalgsmøte til Sylling skole

Politikerne i Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget i Lier skal holde sitt utvalgsmøte på Sylling skole tirsdag 9. oktober.

Politikerne i utvalget pleier vanligvis å holde utvalgsmøtene i møtelokalene i Hegsbro, som ligger i tilknytning til rådhuset i Lierbyen.

Denne gangen flytter politikerne ut - og holder møtet på Sylling skole tirsdag 9. oktober klokken 18.00.

I forkant av møtet skal det være et temamøte for politikerne, der innføring av Ipad på 1. - 10. trinn, SAL (Sunne og aktive liunger) og tilrettelegging av undervisning for å øk elevenes motivasjon for læring er tema.

På selve utvalgsmøtet skal politikerne blant annet diskutere saker om forsøk med leksefri skole, evaluering av forsøket med ferie-SFO, bygging og drift av ny kunstgressbane på Lierskolen - for å nevne noen.

Klikk deg inn her for å se hele sakslisten til utvalgsmøtet.