Lier frisklivssentral

Gå tilLier frisklivssentral

Lier frisklivssentral er en kommunal helse-og omsorgstjeneste med tilbud til personer som ønsker å endre levevaner. Gjennom veiledning og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/alkohol kan du få støtte til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse.

Lier frisklivssentral kan tilby:

 • Frisklivsresept (12 ukers individuell oppfølging og/eller gruppetrening) 
 • Kurs om levevane endring 
 • Oversikt over Friskliv- og mestringstilbud
 • Aktiv på dagtid 18-70 år

Mer informasjon

Infohefte Lier frisklivssentral

Kontaktinformasjon

E-post: lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Frisklivsveiledere:

Anette Akselsen: 409 13 113

Annette Rud: 468 30 066

Thomas S Røilid: 907 00 232

Iren Vagstad Ellingsen, ernæring: 901 62 761

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Postadresse: Postboks 205, 3401 Lier

Følg oss på Facebook

Frisklivsresept voksne

Frisklivsresept er et 12 ukers veilednings og trenings tilbud som stimulerer til endring av levevaner. Konseptet er forskningsbasert og består av :

 • Frisklivssamtale - individuell helsesamtale med endringsfokusert rådgivning
 • Fysisk aktivitet - gruppetrening ute og inne. Nivået er tilpasset deltagerne
 • Temaprat - temabasert undervisning og erfaringsutveksling om endringer av levevaner

For å delta på frisklisentralens gruppe treninger betaler man en treningsavgift på 300kr for 12 uker.

Mer informasjon

Klikk her for elektronisk frisklivsresept

Hvordan bli deltager

Har du et behov for å endre levevaner kan din fastelege, fysioterapeut eller Nav henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte oss på eget iniativ

Man trenger ikke å ha diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralen

Timeplan

Timeplan finner du på facebooksiden Lier frisklivssentral 

Friskliv ung

Friskliv Ung er et aktivitet- og mestringstilbud til deg mellom 16-30 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet.

Mandager kl 1200-1530 oppsøker vi ulike turmål som gruppen sammen blir enige om. Det er fokus på gode opplevelser, medbestemmelse, tilhørighet og enkelt friluftsliv.

Tidligere grupper har vært på ulike utsiktspunkt i Lier, gått trugeturer, laget mat på bål, gjennomført kajakkurs, klatret på klatreverket, søkt ly for vær og vind og oppsøkt badeplasser.

Det kreves verken forkunnskaper eller spesielt utstyr for å delta, tilbudet er gratis.

Tilbudet er et samarbeid med NAV Lierf

For mer informasjon ta kontakt med frisklivsveileder Annette Rud på telefon: 468 30 066, evt NAV veileder.

 

              

     

     

 

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid i Lier er et treningstilbud på dagtid som er åpent for alle. Pris: 300kr pr halvår.
Timeplanen er todelt, fra 18-70 år og 60+. Treningsgruppene i 60+ er spesielt for seniorer over 60 år. Personer mellom 60 og 70 år må velge en av timeplanene.

For deltagelse i gruppene for 18-70 år ta kontakt med Lier Frisklivssentral tlf: 409 13 113

For deltagelse i gruppene for 60+ ta kontakt med Grethe-Lill Vilhelmshaugen tlf: 451 19 664

Hjemmetrening/treningsvideoer

Aerobic og styrke med Anette

Aerobic og styrke med Anette og Kristine

Kurs for endring av levevaner

Lier Frisklivssentral tilbyr kurs som skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner. Temakurs blir satt opp etter behov så ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller å delta på kurs om levevane endring: 

 • Bra mat kurs - et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.
 • Røykesluttekurs - Nå har du sjansen for å gjøre et slutteforsøk gratis. Den mest effektive metoden for å slutte å røyke er å bruke legemidler sammen med veiledning. Du som røyker daglig kan nå få gratis, godkjent legemiddel til røykslutt i inntil 12 uker i kombinasjon av veiledning eller kurs.
 • Søvn kurs - et kurs for de som sliter med å sovne om kvelden, våkner opp for tidlig på morgenen eller opplever mange og lange oppvåkninger i løpet av natten og som opplever at dette går ut over fungering på dagtid.
 • Tankeviruskurs - et mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten vår påvirker humøret og tankene våre.

Link til påmelding for våre og andre kurs i Lier kommune her.

Mer informasjon

Helsetips - helsefremmende levevaner

Oversikt over friskliv- og mestringstilbud

Vi har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om aktiviteter og tilbud som er tilpasset de levevaneendringene du ønsker.

Mer informasjon:

Lieropplevelser 

Lag og foreningsregister

Helsetips

Frisklivstilbud barn og unge

 

«Aktiv i Lier» - Barn og unge

Som til voksne er det også tidligere utarbeidet hefte «Aktiv i Lier» for barn og unge med oversikt over aktiviteter for barn og unge i Lier kommune. Her har vi samlet all fysisk aktivitet for barn og unge og hvordan man kan komme i kontakt med den enkelte aktivitet. Sist revidert høst 2018. Aktiv i Lier barn og unge 

Dette er nå erstattet av Lier kommunes digitale oversikt Lieropplevelser

 

Aktive opplevelser

Lier kommune har som målsetting at barn skal kunne ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid. Aktive opplevelser gir frivillige lag og foreninger muligheten til å søke om midler for å kunne tilby åpne og gratis lavterskel aktiviteter til barn og unge.
Her finner du mer informasjon om tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge og søknadskjema.

 

Bevegelsesglede- BUA åpen hall

I samarbeid med Kultur og fritid tilbyr vi åpen hall på 2 skoler hver uke. Dette er et lavterskel tilbud til barn i 5.-7. klasse.
Hegg skole: tirsdag kl 13:20-15:00
Heia skole: Onsdag kl 13:30-15:00

 

Frisklivstilbud seniorer

Friskliv senior består av frisklivstjenestene:

Helseopplysning om helsefremmende levevaner. Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer som informasjonsdagen for seniorer

Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsestasjon for seniorer, gruppetrening m.m. Aktivitetstilbud for seniorer

Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell veiledning som forebyggende hjemmebesøk tilbys seniorer som er 75 år og eldre. Helseveiledning for seniorer

Egenandel

 • Helseveiledning - ingen egenandel
 • Frisklivsresept - egenandel 300kr
 • Kurs om levevaneendring - egenandel 300-500kr pr kurs

Video om Frisklivssentralen

Sist oppdatert: 07. juni 2022
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier frisklivsentral

Besøksadresse:

Fossveien 29
3403 Lier

Telefon: 409 13 113