Hopp til innhold

Krisesenter for innbyggere i Lier

Fra 1. januar 2021 har Lier kommune inngått et samarbeid med Bærum kommune om krisesenter. Det betyr at innbyggere fra Lier får hjelp ved Asker og Bærum krisesenter dersom de er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner - uavhengig av kjønn og alder. Krisesenteret er der for alle. 

Hva tilbyr krisesenteret?

Krisesentertilbudet tilbyr sikkerhet, råd og veiledning. Du kan få et gratis, trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning. Én dag i uken har vi advokatvakt på senteret som kan hjelpe med juridiske spørsmål.

Hvordan tar jeg kontakte krisesenteret?

Du kan ringe krisesenteret for å få råd, eller du kan møte opp.
Du trenger ingen henvisning og du kan være anonym.

Døgnåpen telefon: 67 50 83 83  

Les mer om kontaktinformasjon og tilbudet ved Asker og Bærum krisesenter

Pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. kan ta kontakt. Du får informasjon om hjelpetilbud eller svar på dine spørsmål.

Taushetsplikt

Ansatte ved krisesenteret har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg.

Vi bruker tolk når det er behov for det.

De som jobber på krisesenteret har relevant utdanning og erfaring med ulike grupper.