Helseveiledning for voksne

Gå tilLier Frisklivssentral

Lier Frisklivssentral er en kommunal helse-og omsorgstjeneste med tilbud til personer som ønsker å endre levevaner. Gjennom veiledning og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk/alkohol kan du få støtte til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse.

Lier Frisklivssentral kan tilby:

 • Frisklivsresept 
 • Kurs om levevane endring 
 • Oversikt over Friskliv- og mestringstilbud

Mer informasjon

Infohefte Lier Frisklivssentral

Kontaktinformasjon

E-post: lier.frisklivssentral@lier.kommune.no

Tlf Friskliv voksen: 409 13 113

Tlf Friskliv barn/familie: 468 30 066

Besøksadresse: Fossveien 31, 3403 Lier

Postadresse: Postboks 205, 3401 Lier

Følg oss på Facebook

Frisklivsresept voksne

Frisklivsresept er et 12 ukers veilednings og trenings tilbud som stimulerer til endring av levevaner. Konseptet er forskningsbasert og består av :

 • Frisklivssamtale - individuell helsesamtale med endringsfokusert rådgivning
 • Fysisk aktivitet - gruppetrening ute og inne. Nivået er tilpasset deltagerne
 • Temalunsj - temabasert undervisning og erfaringsutveksling om endringer av levevaner

For å delta på frisklisentralens gruppe treninger betaler man en treningsavgift på 300kr for 12 uker.

Mer informasjon

Klikk her for elektronisk frisklivsresept

Hvordan bli deltager

Har du et behov for å endre levevaner kan din fastelege, fysioterapeut eller Nav henvise deg til frisklivssentralen gjennom frisklivsresepten, eller du kan kontakte oss på eget iniativ

Man trenger ikke å ha diagnose eller være syk for å delta på frisklivssentralen

Timeplan

Oversikt over treningstimer ved Lier Frsiklivssentral finner du her: Timeplan vår 2020

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid i Lier er et treningstilbud på dagtid som er åpent for alle. Pris: 300kr pr halvår.
Timeplanen er todelt, fra 18-70 år og 60+. Treningsgruppene i 60+ er spesielt for seniorer over 60 år. Personer mellom 60 og 70 år må velge en av timeplanene.

Timeplan aktiv på dagtid

Kurs for endring av levevaner

Lier Frisklivssentral tilbyr undervisning/kurs som skal gi motivasjon og inspirasjon til endring av levevaner. Tema kurs blir satt opp etter behov så ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller å delta på kurs om levevane endring: 

 • Bra mat kurs - et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjone til å oppnå et varig sunnere kosthold.
 • Sluttekurs - et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke og/eller snuse. Vi arrangerer slutte kurs i forbindelse med den stor sluttedagen i oktober, eller vi setter opp kurs fortløpende om vi har nok deltakere. Ta kontakt om du ønsker kurs. 
 • Søvn kurs - et kurs for de som sliter med å sovne om kvelden, våkner opp for tidlig på morgenen eller opplever mange og lange oppvåkninger i løpet av natten og som opplever at dette går ut over fungering på dagtid.
 • KiD og KiB-kurs - Kurs i mestring av depresjon og belastning- kurs for deg som i perioder føler deg nedstemt eller deprimert og for deg som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. 
 • Tankevirus kurs- Et mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten vår påvirker humøret og tankenen våre. 

Link til kurspåmelding her.

Mer informasjon

Helsetips - helsefremmende levevaner

Oversikt over friskliv- og mestringstilbud

Vi har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om aktiviteter og tilbud som er tilpasset de levevaneendringene du ønsker.

Mer informasjon:

Lieropplevelser 

Lag og foreningsregister

Aktiv i Lier

Helsetips

Frisklivstilbud barn og unge

 

BRA MAT – familie

Foreldreveiledningskurs

Synes du det kan være utfordrende å få til gode matvaner i familien?
Blir det lite variasjon? Opplever du det vanskelig å regulere mengde mat?
Trenger du inspirasjon til smarte og viktige grep for ditt barn og dere som familie?

Lier Frisklivssentral tilbyr kostholdskurs for foreldre/foresatte. Gjennom 5 kursøkter ønsker vi å komme inn på følgende tema;               

 • Familiens kostholdsvaner
 • Enkel ernæringslære
 • Rollemodeller    
 • Grensesetting
 • Mat og følelser
 • Spisemønster
 • Motivasjon og endring

Kursleder: Ernæringsveileder Iren Vagstad Ellingsen og fysioterapeut Annette Rud

Påmelding: Lier kommunes nettside, link til kurspåmelding her, eventuelt pr telefon/SMS 468 30 066

 

«Aktiv i Lier» - Barn og unge

Som til voksne er det også for barn og unge utarbeidet hefte «Aktiv i Lier» med oversikt over aktiviteter for barn og unge i Lier kommune. Her har vi samlet all fysisk aktivitet for barn og unge og hvordan man kan komme i kontakt med den enkelte aktivitet. Heftet blir distribuert av helsesykepleierne til alle 1.klassingene i Lier kommune og til nyinnflyttede barneskolebarn. Revideres til skolestart hvert år. Aktiv i Lier barn og unge

 

Aktive opplevelser

Lier kommune har som målsetting at barn skal kunne ha en sosial, inkluderende og AKTIV fritid. Aktive opplevelser gir frivillige lag og foreninger muligheten til å søke om midler for å kunne tilby åpne og gratis lavterskel aktiviteter til barn og unge.
Her finner du mer informasjon om tilskudd til aktive opplevelser for barn og unge og søknadskjema.

 

Bevegelsesglede- BUA åpen hall

I samarbeid med Kultur og fritid tilbyr vi åpen hall på 4 skoler hver uke. Dette er et lavterskel tilbud til barn i 5-10 klasse.
Hegg skole 5-7 kl: tirsdag kl 13:30-15:00
Lierbyen skole 8-10 kl: onsdag kl 14:20- 15:30
Tranby skole 8-10 kl: torsdag kl 14:20- 15:30
 

 

Frisklivstilbud seniorer

Friskliv senior består av frisklivstjenestene:

Helseopplysning om helsefremmende levevaner. Informasjonshefter, nettsider og folkehelsemarkeringer som informasjonsdagen for seniorer

Aktivitetstilbud som stimulerer til bedre helse. Seniorsentre med variert aktivitetstilbud, helsestasjon for seniorer, gruppetrening m.m. Aktivitetstilbud for seniorer

Helseveiledning. Gruppeveiledning og individuell veiledning som forebyggende hjemmebesøk tilbys seniorer som er 75 år og eldre. Helseveiledning for seniorer

Egenandel

 • Helseveiledning - ingen egenandel
 • Frisklivsresept - egenandel 300kr
 • Kurs om levevaneendring - egenandel 300-500kr pr kurs

Video om Frisklivssentralen

Sist oppdatert: 09. januar 2020
Skribent: Folkehelsekoordinator Live Brekke

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Lier frisklivsentral

Besøksadresse:

Fossveien 29
3403 Lier

Telefon: 409 13 113