Legetjenester

Gå til

Fastlege og legesenter

Alle fastlegene i Lier kommune er selvstendig næringsdrivende. Kommunen har 23 fastlegehjemler i drift fordelt på 7 legekontor. I gjennomsnitt har fastlegene omtrent 1100 pasienter på sin liste. Våre fastleger har høy kompetanse og yter en god og viktig tjeneste til befolkningen med høy kvalitet. Fastlegen er en svært viktig del av primærhelsetjenesten, både kurativt, samfunnsforebyggende og individforebyggende.

Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig, i legesenterets åpningstid. Utenfor åpningstid må du henvende deg til legevakten. Dersom du ikke har fastlege kan du benytte legevakten på dagtid.

Generell informasjon om fastlegeordningen, pasientreiser, kjernejournal samt bytte av fastlege finnes på https://helsenorge.no/

 

Heiaklinikken

Fastleger: Andreas Heimli, Erlend Olaussen (vikar: Charlotte Sogn), Leidulv Solnør (vikar Charlotte Sogn), Anita Fransplass.
Lege i Spesialisering 1: Linn Clausen

Telefon: 32 84 48 34

Adresse: Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen

Lierbyen legesenter

Fastleger: Irfan Iqbal, Jan Tjugum, Ramin Khazaie, Svein Helgeland og Erik Øhren.

Telefon: 32 85 85 85

Adresse: Fosskvartalet, Bruveien 2, 3403 Lier

Nøste legekontor

Fastleger: Bjarte Storaas (vikar: Christian Getz) , Charlotte Skogvold, Dorota Thune Iversen og Ewa Spasowska .

Telefon: 32 24 22 40

Adresse: Baches vei 97, 3413 Lier

Regnbuen Helsesenter

Fastleger: Stig Bruset og Gard Bruset.

Telefon: 32 24 04 40

Adresse: Regnbuen Helsesenter, Vestre Kjennervei 2b, 3420 Lierskogen

Svangstrand legekontor 

Fastlege Tora Johansen og Gaurav Sharma.

Telefon: 32 24 05 00

Adresse: Modumveien 31, 3410 Sylling.

Sylling legesenter

Fastlege Øystein Skaar (vikar: Tajinder Singh.)

Telefon: 32 85 60 77

Addresse: Meieribakken 1, 3410 Sylling.

Tranby legesenter

Fastleger: Anne Moian Nydal, Arve Saxrud, Jan Robert Grøndahl, Marte Øien Fretland (vikar: Knud Landmark) og Rune Vågenes. Flytende vikar Sarah Kaldestad.

Telefon: 32 85 87 10

Adresse: Dølasletta 7, 3408 Tranby.

 

Legevakt

Legevakta i Drammensregionen er døgnåpen og ligger i Rosenkrantzgt. 17, 3018 Drammen (vis à vis Fylkeshuset). Legevakta oppfordrer innbyggere til å ringe 116 117 før de møter opp, slik at riktig oppfølging kan avklares. Ved behov for øyeblikkelig hjelp: ring 113.

Legevakten skal benyttes til avklaring av akutte problemstillinger som krever tilsyn samme dag. Legevakten har begrenset tilgang på for eksempel laboratorietjenester, og har ikke samme oppfølgingsmulighet som fastlegene fordi du ikke treffer den samme legen neste gang du kommer. Dette er grunnen til at du skal benytte fastlegen og ikke legevakten til generell utredning. Du kan få beskjed fra legevakten om at du må ta kontakt med din fastlege neste dag.

På dagtid tar legevakten imot pasienter som ikke har fastlege i regionen. Dvs. pasienter med D-nummer og turister. Fastlegen har ansvar for akutthjelp til sine listeinnbyggere på dagtid. Det er fastlegen som kjenner deg best, og du oppfordres til å oppsøke din fastlege så langt det er mulig, i legesenterets åpningstid.

 

Sist oppdatert: 21. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?