Hopp til innhold

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Forvaltning, helse og bolig

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Forvaltning, helse og bolig for kontaktinfo og søknad.

Søknad om omsorgstjenester

BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, både i og utenfor hjemmet.

Hvem kan søke

Du som bor hjemme eller oppholder deg i Lier kommune og

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har omfattende behov for hjelp og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Å være bruker av BPA krever vedtak fra kommunen. Du må fylle ut en søknad, hvor du beskriver dine behov for tjenesten. Søknaden skal sendes til vedtakskontoret som gjør en vurdering av hjelpebehovet. Bruk søknadskjema som du finner øverst på denne siden.

Leverandører av BPA som du kan velge mellom / kontaktinformasjon

Det er også mulig å velge Lier kommune som arbeidsgiver for assistentene.

 

Sist oppdatert: 08. november 2023

Fant du det du lette etter?

Brukerkontoret i Lier

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3401 Lier

Telefon: 32 22 01 00