Hopp til innhold

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Gå til

Kontaktinformasjon - søknad

Lier kommune, Vedtakskontoret

Brugata 2, 3400 Lier.

Klikk her: Vedtakskontoret for kontaktinfo og søknad

Hva vi tilbyr

Vi tilbyr hjelpetjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse i alderen 0 - 18/23 år, d.v.s. fram til arbeidsrelatert aktivitet.

I følge Pasient- og brukerrettighetsloven har pasient/bruker rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. De som har særlig tyngende omsorgsarbeid kan kreve at den kommunale helse- og omsorgstjenesten treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og hva tiltakene i tilfelle skal bestå i.


I henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, har Lier kommune følgende tjenester til barn med funksjonsnedsettelse og deres familier:

  • Avlastningstiltak i form av private avlastere
  • Døgnavlastning i avlastningsbolig: Eikenga  avlastning
  • Friluftscamp (helgetilbud i gruppe)
  • Lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid (omsorgsstønad)
  • Praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistent)
  • Avlastningstilbud, før- og etter skoletid for ungdomsskoleelever.
  • Barneboligtilbud
  • Oppfølging av individuell plan for enkelte barn og ungdom.

Fritidskontakt (støttekontakt) organiseres gjenom kultur og fritid.

Kontaktinformasjon

Er det noe du lurer på, ta gjerne kontakt med:


Beate Halvorsen
Virksomhetsleder:
Tlf: 91176152
E-post: beate.halvorsen@lier.kommune.no


Camilla Dyrhol Paulsen
Konst. Avdelingsleder for Eikenga avlastning
Tlf: 32 22 03 94
E-post: camilla.paulsen@lier.kommune.no


Ive Losnegard
Avdelingsleder, timebaserte tjenester
(oppfølging av private avlastere, friluftscamp, før og etter skoletidstilbud)
Tlf: 32 22 03 92 / 975 14 794
E-post: ive.losnegard@lier.kommune.no


Eline Dobloug
Koordinator for individuelle planer.
Tlf: 915 71 662
E-post: eline.dobloug@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 06. juli 2022

Fant du det du lette etter?