Hopp til innhold

Koronavaksine

Denne siden blir løpende oppdatert med informasjon om vaksineringen mot covid-19 i Lier kommune.

Gå til

Det er den oppdaterte koronavaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 (Pfizer) som tilbys høsten 2023. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset omikron som sirkulerer nå.  

Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder, og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.  

Det bør ha gått minimum 3 måneder siden siste koronavaksine.  

Koronavaksinen er gratis.    

Vaksinering hos Lierlegene

Koronavaksinasjon skjer hos Lierlegene i Lierbyen. Adresse: Vestsideveien 13b, 3401 Lier. 

Du kontakte oss på e-post: vaksine@lier.kommune.no eller på telefon 90 60 45 58 for å bestille time. Telefonen er betjent mellom klokken 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00 på hverdager.  

Drop in på Haugestad 

Lier kommune tilbyr også drop in-vaksinering på Haugestad i Lierbyen i uke 42, 43, 45 og 49. Her er det altså bare å møte opp. Adresse: Haugestadbakken 7, 3400 Lier.  

Drop in for koronavaksine i uke 42:        

 • Mandag 16. oktober 2023 klokken 09.00 - 16.00 
 • Onsdag 18. oktober 2023 fra 09.00 – 19.00  

Drop in for koronavaksine i uke 43:

 • Tirsdag 24. oktober 2023 klokken 09.00 - 19.00
 • Fredag 27. oktober 2023 klokken 09.00 - 15.00  

Drop in for koronavaksine uke 45:

 • Onsdag 8. november 2023 klokken 09.00 - 19.00
 • Torsdag 9. november 2023 klokken  09.00 - 15.00

Drop in for koronavaksine i uke 49:

 • Torsdag 7. desember 2023 klokken 09.00 - 21.00 

Koronavaksinering av barn under 12 år  

Barn under 12 år vaksineres i Drammen kommune. Ta kontakt med Drammen kommune for timebestilling på deres vaksinetelefon 32 04 40 00.  

Hjemmevaksinering  

Dersom du ikke har mulighet for å møte opp til koronavaksinasjon på grunn av fysiske utfordringer, kan du kontakte Lierlegene på telefon 90 60 45 58 så avtaler vi hjemmevaksinering    

Vaksineanbefalinger for høsten 2023

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst- og vintersesongen 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre

 • sykehjemsbeboere

 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe

 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom 

 • barn 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 

 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko  

Kontakt oss

Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden?

Kontakt oss på e-post vaksine@lier.kommune.no

E-posten er betjent på dagtid på hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Du kan også ringe oss på 90 60 45 58. Telefonen er betjent mellom klokken 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00 på hverdager.  

Medisinske spørsmål må rettes til fastlegen din, og kan ikke besvares av oss på e-post eller telefon.

Spørsmål og svar om koronavaksinen

Hva koster det å ta vaksine?

Vaksineringen er gratis.

Hvilke vaksiner brukes i Lier?

Lier vaksinerer vi primært med Pfizer/BioNTech og Moderna. 

Er du over 18 år og ønsker Novavax-vaksinen, kan du ta kontakt på vaksine@lier.kommune.no 
E-posten er betjent hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Må jeg ta vaksinen?

Det er frivillig å vaksinere seg. 

Bør jeg vaksinere meg selv om jeg har hatt korona?

Ja, men husk at det må ha gått minimum tre måneder etter gjennomgått sykdom.

Kan jeg ta koronavaksine og influensavaksine samtidig?

Ja, disse to vaksinene kan kombineres.
Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper denne høsten; influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine og pneumokokkvaksine. Alle de tre vaksinene er viktig dersom du er i målgruppen.

Her ser du hvilke kombinasjoner som er ok, og hvilke som ikke skal kombineres:

Koronavaksine  + influensavaksine = OK. (Unntak: adjuvantert influensavaksine og koronavaksine skal ikke gis samtidig til sykehjemsboeboere på 65 år eller eldre. For denne gruppen bør det gå minst 7 dager mellom vaksinene).

Influensavaksine + pneumokokkvaksine = OK. (Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år).

Koronavaksine + pneumokokkvaksine
= NEI. (Det bør gå minst 7 dager mellom vaksinene. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år).

Kan jeg ta koronavaksine og pneumokokkvaksine samtidig?

Nei. Det bør gå minst 7 dager mellom vaksinene. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

Hva trenger jeg for å få gyldig koronasertifikat?

Du finner informasjon om koronasertifikat på FHIs nettsider

Hvem kontakter jeg hvis jeg trenger hjelp til å komme meg til vaksinestedet?

I utgangspunktet er du selv ansvarlig for å komme deg til vaksinasjonsstedet. Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet. 

Du kan ha med deg ledsager inn på vaksinasjonen. Våre medarbeidere er behjelpelige, og du kan få låne rullator og rullestol.    

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp av døvetolk under vaksineringen?

Send en e-post til vaksine@lier.kommune.no når du har mottatt innkalling til vaksinering. Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten. E-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager. 

Er vaksinen trygg?

Koronavaksinene er testet under samme forutsetninger og under samme krav som andre vaksiner og legemidler. Gjennom flere testfaser har vaksinene oppfylt kravene som settes til effekt og sikkerhet.

En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Målet er alltid at befolkningen skal få den vaksinebeskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.

Kan jeg få bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Forventede bivirkninger på koronavaksinene:

 • Nesten samtlige opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet.

 • Over halvparten kan forvente å få hodepine.

 • Det er vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Les om bivirkninger for de ulike vaksinetypene hos Folkehelseinstituttet

Kan jeg velge vaksinetype selv? 

Ja, men merk at vi i grunnvaksinering nå bare benytter Pfizer og i noen tilfeller Novavax. 

Hvordan fungerer de ulike vaksinene? 

Slik virker mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna)

Slik virker Nuvaxovid-vaksinen (Novavax) 

Hva skjer under selve vaksinasjonen? 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.  

Vaksinasjonen vil så bli satt med sprøyte i overarmen. Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsesepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Det finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Kan jeg få koronasertifikat på papir?

Lier kommune kan utstede skriftlig dokumentasjon på vaksine tatt i Lier, men vi kan dessverre ikke utstede koronasertifikat. Dersom du trenger koronasertifikat på papir, må du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00 eller ved å sende inn skjema til Helfo.

For mer informasjon, se helsenorge.no/koronasertifikat

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg er gravid?

Les om råd til gravide på FHIs nettside

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg ammer?

Les om råd til ammende på FHIs nettside

 

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

 

Sist oppdatert: 13. november 2023

Fant du det du lette etter?