Hopp til innhold

Koronavaksine

Denne siden blir løpende oppdatert med informasjon om vaksineringen mot covid-19 i Lier kommune.

Gå til

Bestille vaksinasjonstime hos Apotek 1 på Liertoppen

Fra 1. februar 2023 kan liunger ta koronavaksinen hos Apotek 1 på Liertoppen. Dette kommer i tillegg til kommunens vaksinetilbud i Lierbyen.

Apotek 1 i bygg B på Liertoppen tilbyr koronavaksine mandag, onsdag og fredag mellom klokken 10.00- 21.00.

NB! Apoteket kan kun vaksinere personer som har fylt 12 år. For koronavaksine til barn under 12 år må man benytte Lier kommunens vaksinetilbud.

Liunger som vil bestille vaksinetime ved Apotek 1 på Liertoppen skal gjøre dette via Helseboka.

Bestille koronavaksine på Apotek 1 via Helseboka

Vaksinen er gratis, og apoteket vil i likhet med Lier kommune tilby vaksiner fra Moderna og Pfizer. Apoteket har tilgang til vaksineregisteret som viser hvilke koronavaksiner liungene har fått tidligere.

Bestille vaksinasjonstime hos Lierlegene

Lier kommunes koronavaksinasjon foregår hos Lierlegene i Lierbyen. Adressen til Lierlegene er Vestsideveien 13 b, 3400 Lier. Inngangen er på baksiden av det gule stasjonsbygget.

Her er det vaksinasjon tirsdager og torsdager, og liunger bestiller selv time via helsenorge.no

Bestille koronavaksine ved Lierlegene via helsenorge.no

Du kan også kontakte oss på e-post: vaksine@lier.kommune.no eller på vaksinetelefon 404 08 423. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom klokken 08.30 og 11.30.

Kontakt oss

Har du spørsmål utover informasjonen på denne siden?

Kontakt oss på e-post vaksine@lier.kommune.no

E-posten er betjent på dagtid på hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Du kan også ringe oss på 404 08 423.

Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager (ikke på helligdager) mellom 08.30-11.30.

Medisinske spørsmål må rettes til fastlegen din, og kan ikke besvares av oss på e-post eller telefon.

Vaksinetype

Liungene kan selv velge mellom Pfizer og Moderna. Vi har oppdaterte vaksiner fra Pfizer (BA 4-5) og Moderna (BA 1.) som gir en bedre immunrespons mot omikronviruset. Disse nye vaksinene kan kun brukes til oppfriskningsdoser, ikke til grunnvaksinering. Ved grunnvaksinering benyttes kun Pfizer. Dette er besluttet av Folkehelseinstituttet. 

OBS! Det må ha gått minst 20 uker mellom dose 2 og oppfriskningsdose. Det skal ha gått minimun fire måneder mellom dose 3 og oppfriskningsdose.

Det anbefales å ta vaksine også etter gjennomgått covid-19. Da skal det ha gått minimum tre måneder etter at du ble frisk.  

Dose 5 til de over 75 år og sykehjemsbeboere

Liunger over 75 år og sykehjemsbeboere kan nå få en ny oppfriskningsdose (dose 5) av koronavaksinen.

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd, og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.   

Dette er føringene som gjelder fra helsemyndighetene:  

 • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere. 

 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. 

 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.   

 • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.  

Lierlegene i Lierbyen vaksinerer tirsdager og torsdager. Her kan liunger bestille time til dose 5 via helsenorge.no

Du kan også kontakte oss på e-post: vaksine@lier.kommune.no eller på vaksinetelefon 404 08 423. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom klokken 08.30 og 11.30.  

Dersom noen har behov for hjemmevaksinering, ta kontakt med Lierlegene så er vi behjelpelige med dette.  

Liungene kan også ta vaksinen på Apotek 1 Liertoppen (bygg B). Apoteket vaksinerer mandag, onsdag og fredag mellom klokken 10.00 og 21.00. Her kan liunger bestille time til dose 5 via Helseboka 

 

Dose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar 

Folkehelseinstituttet mener flere med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For denne gruppen blir oppfriskningsdosen dose nummer 4.
Les mer om dose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar

Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom som ikke tidligere har fått tilbud om oppfriskningsdose.

Personer i disse gruppene må ta kontakt via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30. Det skal foreligge en bekreftelse fra din behandlende lege på din diagnose. 

Dose 4 til de over 65 år

Ta kontakt med oss, så setter vi deg opp på en time. Kontakt oss via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30.

Oppfriskningsdosen (dose 4) kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose. Har du nylig gjennomgått koronasykdom, må det gåminimum tre måneder før du kan få ny time.

Risikogrupper

Folkehelseinstituttet anbefaler en fjerde dose for personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av korona  

Ta kontakt med oss, så setter vi deg opp på en time. Kontakt oss via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30. 

Spesielt om risikogrupper:

Har du blitt anbefalt en 5. dose av din behandlende lege, må du fremvise dokumentasjon på dette når du kontakter oss for time og presisere hvilken dose du bestiller time til.

Kontakt oss via e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30. Det skal foreligge en bekreftelse fra din behandlende lege på din diagnose. 

Dose 4 for de under 65 år

Ta kontakt med oss på e-post vaksine@lier.kommune.no
E-posten er betjent på dagtid på hverdager, men ikke i helger eller på helligdager. 

Du kan også ringe oss på 404 08 423. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager mellom 08.30-11.30.

Det vil på sikt bli mulig å bestille tid til oppfriskningsdose via helsenorge.no

Helsemyndighetene har ikke gitt en anbefaling om å ta oppfriskningsdose (dose 4) for de mellom 18-64 år uten underliggende sykdommer, men dette er nå et tilbud for de som ønsker det. Det samme gjelder for helsepersonell.

Vaksinering av ungdom 16-17 år

Det anbefales to doser med 12 ukers intervall for denne gruppen. Denne gruppen får kun Pfizer.

Er du i denne gruppen og ønsker time? Ta kontakt på e-post vaksine@lier.kommune.no eller telefon 404 08 423 for å bestille time. Telefonen er betjent mandager, torsdager og fredager fra 08.30 - 11.30.

Du må presisere alder og hvilke dose du ønsker å bestille time til.

Vaksinering av barn mellom 12-15 år

Foreldre og foresatte kan velge om deres barn mellom 12-15 år skal få dose 2. 

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at ikke er en tydelig anbefaling om 2. dose til barn mellom 12 og 15 år. Barnet er godt beskyttet etter en dose. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

FHI har i et skriv til kommunene påpekt at 2. dose anbefales til barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

Dersom barnet har hatt korona regnes dette som en dose.

Barna i denne aldergruppen får Pfizer-vaksinen.

Foresatte til barn som fyller 12 år i 2022, og som derfor ennå ikke har fått dose 1, kan ta kontakt med oss på vaksine@lier.kommune.no (e-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager) for å bestille time. 

Vi ber foresatte vente til barnet har fylt 12 år før de tar kontakt.

For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI (.pdf)

Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema. Foresatt må ha med nytt samtykkeskjema for dose 2 til 12-15-åringer selv om de leverte dette til dose 1. 

Vaksinering av barn mellom 5-11 år

Foreldre og foresatte til barn mellom 5 og 11 år har mulighet til å vaksinere sine barn mot korona. 

Foresatte til barn i denne aldersgruppen kan ta kontakt med oss på vaksine@lier.kommune.no (e-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager).

NB! Barna i denne aldersgruppen får egne barnedoser av Pfizer-vaksinen. Barnets alder må derfor presiseres når dere tar kontakt for timebestilling.  

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at ikke er en tydelig anbefaling om vaksinasjon for barn mellom 5-11 år. Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.

FHI har i et skriv til kommunene påpekt at det er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.  

1 dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse for barn mellom 5-11 år, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette.  

Dersom barna har hatt korona, regnes dette som en dose.

For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI

Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema.

 

Vaksinering av barn mellom 6 måneder og 4 år

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter en individuell vurdering.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener at svært få barn i denne aldersgruppen vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

Det innebærer med andre ord at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger.

Ifølge FHI bør aktuelle barn få grunnvaksinasjon med tre doser av en tilpasset Pfizer-vaksine.

NB! Vaksinasjon av barn i denne aldersgruppen skjer i samarbeid med Drammen kommune ved Drammen kommunes koronavaksinasjonssenter.

Fra og med mandag 5. desember 2022 kan foresatte i Lier bestille time til sitt barn via vaksinetelefonen til Drammen. Telefon: 32 04 40 00. Åpningstid for denne telefonen er mandag–fredag klokken 08.00-15.30.

For barn under 16 år må begge foresatte samtykke til vaksinering. Foresatte skal da bruke samtykkeskjemaet for foresatte utarbeidet av FHI

Vi ber foreldre og foresatte om å ha med ferdig utfylt samtykkeskjema.

 

Spørsmål og svar om koronavaksinen

Hva koster det å ta vaksine?

Vaksineringen er gratis.

Hvilke vaksiner brukes i Lier?

Lier vaksinerer vi primært med Pfizer/BioNTech og Moderna. 

Er du over 18 år og ønsker Novavax-vaksinen, kan du ta kontakt på vaksine@lier.kommune.no 
E-posten er betjent hverdager, men ikke i helg eller på helligdager. 

Må jeg ta vaksinen?

Det er frivillig å vaksinere seg. 

Bør jeg vaksinere meg selv om jeg har hatt korona?

Ja, men husk at det må ha gått minimum tre måneder etter gjennomgått sykdom.

Kan jeg ta koronavaksine og influensavaksine samtidig?

Ja, disse to vaksinene kan kombineres.
Tre vaksiner er anbefalt for personer over 65 år og risikogrupper denne høsten; influensavaksine, oppfriskningsdose med koronavaksine og pneumokokkvaksine. Alle de tre vaksinene er viktig dersom du er i målgruppen.

Her ser du hvilke kombinasjoner som er ok, og hvilke som ikke skal kombineres:

Koronavaksine  + influensavaksine = OK. (Unntak: adjuvantert influensavaksine og koronavaksine skal ikke gis samtidig til sykehjemsboeboere på 65 år eller eldre. For denne gruppen bør det gå minst 7 dager mellom vaksinene).

Influensavaksine + pneumokokkvaksine = OK. (Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år).

Koronavaksine + pneumokokkvaksine
= NEI. (Det bør gå minst 7 dager mellom vaksinene. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år).

Kan jeg ta koronavaksine og pneumokokkvaksine samtidig?

Nei. Det bør gå minst 7 dager mellom vaksinene. Pneumokokkvaksine bør gis hvert 6. år.

Hva trenger jeg for å få gyldig koronasertifikat?

Du finner informasjon om koronasertifikat på FHIs nettsider

Hvem kontakter jeg hvis jeg trenger hjelp til å komme meg til vaksinestedet?

I utgangspunktet er du selv ansvarlig for å komme deg til vaksinasjonsstedet. Hvis du har TT-kort, kan du bruke dette til å reise til og fra vaksinasjonsstedet. 

Du kan ha med deg ledsager inn på vaksinasjonen. Våre medarbeidere er behjelpelige, og du kan få låne rullator og rullestol.    

Hva gjør jeg hvis jeg trenger hjelp av døvetolk under vaksineringen?

Send en e-post til vaksine@lier.kommune.no når du har mottatt innkalling til vaksinering. Husk at du ikke skal oppgi personsensitiv informasjon i e-posten. E-posten er ikke bemannet i helger eller på helligdager. 

Er vaksinen trygg?

Koronavaksinene er testet under samme forutsetninger og under samme krav som andre vaksiner og legemidler. Gjennom flere testfaser har vaksinene oppfylt kravene som settes til effekt og sikkerhet.

En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. Målet er alltid at befolkningen skal få den vaksinebeskyttelsen de trenger, uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.

Kan jeg få bivirkninger av vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Forventede bivirkninger på koronavaksinene:

 • Nesten samtlige opplever lokalreaksjon med smerter og rødhet på stikkstedet.

 • Over halvparten kan forvente å få hodepine.

 • Det er vanlig å få sykdomsfølelse med feber og vondt i kroppen.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Les om bivirkninger for de ulike vaksinetypene hos Folkehelseinstituttet

Kan jeg velge vaksinetype selv? 

Ja, men merk at vi i grunnvaksinering nå bare benytter Pfizer og i noen tilfeller Novavax. 

Hvordan fungerer de ulike vaksinene? 

Slik virker mRNA-vaksinene (Pfizer og Moderna)

Slik virker Nuvaxovid-vaksinen (Novavax) 

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon? 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet hvis noen av punktene under gjelder deg. Vaksinasjonen vil da bli utsatt. Du skal ikke møte opp til din vaksinasjonstime dersom du: 

 • Feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer. 
 • Er du forkjølet uten feber, kan du komme. Men ha på deg munnbind.
 • Har korona og er i anbefalt isolasjon.
 • Venter på svar på koronatest.
 • Du må vente med å ta koronavaksine til 3 måneder etter gjennomgått koronasykdom.
Hva skjer under selve vaksinasjonen? 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.  

Vaksinasjonen vil så bli satt med sprøyte i overarmen. Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsesepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no

Hvor finner jeg mitt koronasertifikat?

Det finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no

Kan jeg få koronasertifikat på papir?

Lier kommune kan utstede skriftlig dokumentasjon på vaksine tatt i Lier, men vi kan dessverre ikke utstede koronasertifikat. Dersom du trenger koronasertifikat på papir, må du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00 eller ved å sende inn skjema til Helfo.

For mer informasjon, se helsenorge.no/koronasertifikat

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg er gravid?

Les om råd til gravide på FHIs nettside

Kan jeg ta vaksinen dersom jeg ammer?

Les om råd til ammende på FHIs nettside

Må jeg overholde smittevernreglene etter at jeg er vaksinert?

Ja. Det er viktig å fortsatt følge gjeldende smittevernråd.

Informasjon fra nasjonale helsemyndigheter

Nasjonale helsemyndigheter oppdaterer forløpende informasjonen om vaksinen. Følg med på:

 

Sist oppdatert: 22. mars 2023

Fant du det du lette etter?