Hopp til innhold

Idrettsanlegg

Gå til

Stoppen idrettspark

En 11-er kunstgressbane og en 7-er kunstgressbane - begge med undervarme, og tre naturgressbaner. 2 km joggeløype, 2 sandvolleyballbaner og 2 sandhåndballbaner.

Parkering ved anlegget og eventuelt supplerende parkering ved skolene (NB: Parkeringsrestriksjoner på dagtid).

Driftes av Lier kommune - Kultur og fritid v/park, idrett og friluftslivsavdelingen.

Sylling idrettspark 

9-er kunstgressbane og naturgressbane med friidrettsbane rundt. Treningsfelt, ballbinge med kunstgress, hoppbakke, 100 meter skog, kort vei ned til Holsfjorden og flott friområde/badeplass med sandvolleyballbane, badeflåte, grillplass, turveitrasee til Altanåsen.

Driftes av Lier kommune - Kultur og fritid v/park, idrett og friluftslivsavdelingen

Tranby idrettspark

En 11-er kunstgressbane som eies og leies ut av Lier idrettslag. Kommunen eier og drifter to store gressbaner, ett treningsfelt og en 7-er kunstgressbane. Løpebane i lett skogsterreng. Skøytebane og pumptrackbane. 

Driftes av Lier kommune - Kultur og fritid v/park, idrett og friluftslivsavdelingen.

Andre uteanlegg for idrett og fysisk aktivitet

Større fotballanlegg finnes også på Heia skole og ved Hegg skole. Mindre ballsletter og ballbinger finnes ved mange skoler og i bomiljøene, der det også finnes lekeplasser og nærmiljøanlegg ellers. 

Lier kommune har ogå fine friområder som er tilrettelagt for ulike aktiviteter, badeplasser og fine skogområder for turer og aktivitet både sommer og vinter. 

Idrettshaller og gymsaler

Syllinghallen er en håndballhall, 1100 m2 med aula som kan benyttes som kantine/kafé.
Tranbyhallen en fullverdig håndballhall, 1100 m2 med kantine.
Heiahallen er også en håndballhall, 1100 m2. 
Hegghallen har håndballhallstørrelse, men er tilrettelagt spesielt for turn. Kan leies sammen med tilgrensende torg som kan fungere som kantine/kafé.

Reistad Arena er en privateid hall med 2 fullverdig håndballflater, aktivitetsrom, treningsrom, undervisningsrom etc. Lier kommune leier hallen mandag-torsdag for lokale idrettslags bruk.

Lierbyen skoles hall, Høvikhallen og Lierhallen er mindre flerbrukshaller.
Lierhallen svømmehall er en ordinær svømmehall for skolesvømming, publikum og utleie til organisert trening. 

Ved de mindre skolene finnes enklere gymsaler. 

Utleie

Lier kommune tilbyr gratis trening for lokale lag med tilbud for barn og unge. Voksengrupper må betale noe for leie. Utleiebookinger skjer selvbetjent via kommunens utleieportal. Det tildeles tid for et skoleår av gangen. Eventuelle enkeltarrangementer eller tillegg bookes fortløpende via samme portal. 

Kommunens utleieportal

Mer info

Les mer om anlegg og aktiviteter på Lieropplevelser

Sist oppdatert: 14. april 2023

Fant du det du lette etter?