Hopp til innhold

Utbyggingsavtaler

 • Vedtatt forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

  11. oktober 2022 vedtok kommunestyret nytt forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler i Lier kommune, jf. plan- og bygningsloven § 17-2.

  Les mer

 • Offentlig høring av oppdatert forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler

  14. juni 2022 vedtok kommunestyret at forslag til oppdatert forutsigbarhetsvedtak for bruk av utbyggingsavtaler skulle legges ut til offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 17-2, andre avsnitt.

  Les mer

 • Signert utbyggingsavtale Båhusveien

  Lier kommune og Boligbyggelaget USBL har signert utbyggingsavtale om Båhusveien.

  Les mer

 • Høring av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien

  Kommunestyret vedtok 8. februar 2022 at forslaget til utbyggingsavtale med anleggsbidrag for offentlige anlegg ved Båhusveien i Lier legges ut til offentlig høring. Frist for å sende inn merknader er 10. mars.

  Les mer

 • Oppstart av forhandling av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien

  I henhold til plan- og bygningsloven varsles det om at Lier vei, vann og avløp KF starter forhandling av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien.

  Les mer

 • Offentlig høring av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved nytt sykehus i Drammen

  4. mai 2021 vedtok kommunestyret at forslaget til utbyggingsavtale med anleggsbidrag for offentlige anlegg ved nytt sykehus i Drammen skulle legges ut til offentlig høring (offentlig ettersyn), jf. plan- og bygningsloven § 17-4.

  Les mer

 • Utbyggingsavtale Utsikten-Myraløkka

  I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtale. Avtalen er inngått med bakgrunn i reguleringsplan for Utsikten-Myraløkka, godkjent av kommunestyret den 3.11.2015.  

  Les mer

Sist oppdatert: 09. februar 2022