Utbyggingsavtaler

  • Utbyggingsavtale Utsikten-Myraløkka

    I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjøres med dette at det er inngått utbyggingsavtale. Avtalen er inngått med bakgrunn i reguleringsplan for Utsikten-Myraløkka, godkjent av kommunestyret den 3.11.2015.  

    Les mer

Sist oppdatert: 25. februar 2020