Hopp til innhold

Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Forslagstiller varsler oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

 • Detaljregulering for overføringsledning Linnes - Solumstrand

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljregulering for E134 Dagslett - E18

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljregulering for Linnesvollen hestesportsenter

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierbakkene 1

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljregulering for Gjellebekkstubben 2 og 6

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljreguleringsplan for Øgården og Skogli

  Varsel om oppstart av planarbeid

  Les mer

 • Detaljregulering for ny hovedvannforsyning – fra Kleivdammen til Liertoppen

  Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for ny hovedvannforsyning – fra Kleivdammen til Liertoppen – med konsekvensutredning

  Les mer

 • Detaljregulering av Søndre Bråtan, med konsekvensutredning

  Les mer

 • Detaljregulering for Fv. 2704 Jensvollveien - Kirkeveien

  Les mer

 • Detaljregulering for Heia FUS barnehage

  Les mer

 • Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad

  Les mer

 • Detaljregulering for Øverbyåsen

  Les mer

Sist oppdatert: 23. mars 2020