Varsel om oppstart av planarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Forslagstiller varsler oppstart med annonse i Lierposten og Drammens Tidende. Forslagstiller sender også brev til regionale myndigheter, naboer, berørte og andre interesserte, med frist for å komme med merknader til planarbeidet. Høringsfrist skal være minst 30 dager.

 

 • Detaljregulering for Ringveien 2

  Les mer

 • Detaljregulering for Årkvislaveien

  Les mer

 • Områdereguleringsplan for Fjordbyen - varsel av planoppstart

  Les mer

 • Detaljregulering for Øvre Lianvei 21

  Les mer

 • Detaljregulering for Kjenner, Lyfjellveien

  Les mer

 • Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierkroa

  Les mer

 • Detaljregulering for Strandveien senter

  Les mer

 • Detaljregulering Linnesbakken 3

  Les mer

 • Detaljregulering for Rv. 23 Linnes - E18

  Les mer

Sist oppdatert: 26. januar 2015