Hopp til innhold

Vedtak av plan

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Når en plan er vedtatt, kunngjør kommunen vedtaket i Lierposten og Drammens Tidende og sender ut brev til naboer og berørte, med en frist for å klage. Klagefristen er 3 uker.

Det gjøres oppmerksom på at vedleggene til de enkelte sakene ikke nødvendigvis er de endelig vedtatte dokumentene. Der vedtaket krever endringer i plankart, bestemmelser mv. vil dokumentene rettes i henhold til vedtaket. Endelig vedtatte plandokumenter blir tilgjengelige i planbasen når disse er rettet.

 

 • Områderegulering for Lierbyen

  Vedtak av plan

  Les mer

 • Områderegulering for Tranby sentrum

  Vedtak av plan

  Les mer

 • Detaljregulering for Lyngås næringsområde

  Kunngjøring av vedtatt plan

  Les mer

 • Områderegulering for Lier hovedrenseanlegg

  Kunngjøring av vedtatt plan

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierbyen skole

  Kunngjøring av vedtatt plan

  Les mer

 • Detaljregulering for Linnes panorama

  Kunngjøring av vedtatt plan

  Les mer

 • Detaljregulering for Holsfjord Panorama

  Kunngjøring av vedtak

  Les mer

 • Detaljregulering for Haugerudbråtan

  Kunngjøring av vedtak

  Les mer

 • Detaljregulering Ovenstadveien øst

  Kunngjøring av vedtatt plan

  Les mer

 • Detaljregulering for istandsetting av Toverud masseuttak

  Les mer

 • Detaljregulering for Eplegrenda, Soltun og Langenga

  Kunngjøring av vedtak

  Les mer

 • Detaljregulering for Egge skole

  Kunngjøring av vedtak

  Les mer

 • Detaljregulering for Ekeberg nord

  Kunngjøring av vedtak

  Les mer

 • Detaljregulering for utvidelse av Egge massemottak

  Les mer

 • Detaljregulering for Sylling Ysteri og Bolstadgården

  Les mer

 • Detaljregulering Strandveien senter

  Les mer

 • Detaljregulering for Skansen næringspark

  Les mer

 • Detaljregulering for Haarberg landbruksfylling

  Les mer

 • Detaljregulering for Årkvislaveien

  Les mer

 • Detaljregulering for Øvre Lianvei 21

  Les mer

 • Detaljregulering for ny vannforsyning Oslo

  Les mer

 • Detaljregulering Fv 285 Asdøla bru

  Les mer

 • Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen, fv. 285

  Les mer

 • Detaljregulering for Kjellstad gård - Lier ASVO

  Les mer

 • Detaljregulering for gang- og sykkelvei Fv. 16 Lierskogen

  Les mer

 • Detaljregulering for Båhusveien

  Les mer

 • Detaljregulering for Lier hageby

  Les mer

 • Detaljregulering for Gjellebekk sør (N3)

  Les mer

 • Detaljregulering for del av Høgda - Tranby

  Les mer

 • Detaljregulering for Eiksetra med løypetrasé og adkomstvei

  Les mer

 • Detaljregulering for utvidelse av Mester Grønn

  Les mer

 • Detaljregulering for Saga - Gjellebekk, Pillefabrikken

  Les mer

 • Detaljregulering for Gravdalberget Bb1 Sør

  Les mer

 • Detaljregulering for Engersand havn syd

  Les mer

 • Detaljregulering for Sønderhellene og Sognaveien

  Les mer

 • Detaljregulering for Rv. 23 Dagslett – Linnes, Tverrslag

  Les mer

 • Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya

  Les mer

 • Detaljregulering for Utsikten Myraløkka

  Les mer

 • Detaljregulering for Heggtoppen 5 -7

  Les mer

 • Detaljregulering for Hølaløkka nord

  Les mer

 • Detaljregulering for gartneritomt Linnesstranda

  Les mer

 • Detaljregulering for Kjellstadkrysset øst

  Les mer

 • Detaljregulering for Frogner gravplass

  Les mer

 • Detaljregulering for Hølaløkka sør

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierbyen sentrum, felt B14 og BFK2

  Les mer

 • Detaljregulering for utfylling i sjø - Gilhusbukta

  Les mer

 • Detaljregulering for Fv 21 - Gang- og sykkelvei Bilbo - Linjeveien

  Les mer

 • Detaljregulering av Gamle Drammensvei 152-160

  Les mer

 • Detaljregulering for Apothekernes laboratorium vest

  Les mer

 • Detaljregulering for Ekeberg - vedtatt plan

  Les mer

 • Reguleringsplan for rv. 23 Dagslett-Linnes

  Les mer

 • Detaljregulering for del av Lyngås grustak

  Les mer

 • Detaljregulering for Lierbyen sentrum, Hegg skole

  Les mer

 • Detaljregulering for Nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark

  Les mer

Sist oppdatert: 23. mars 2020