Detaljregulering for Saga - Gjellebekk, Pillefabrikken

Kommunestyret har i møte 7. februar 2017, vedtatt detaljregulering for Saga - Gjellebekk. Planen omfatter næringsarealer og viltkorridor på Gjellebekk, og er regulert til kombinert formål for kontor, industri, lager og handel med plasskrevende varer.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 09. februar 2017