Hopp til innhold

Miljø og plan

Lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjø- og elveområde

Utvalg for miljø og plan i Lier kommune behandlet i sitt møte 9. mars 2022 utkast til lokal forskrift for fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjø- og elveområde. Utvalget vedtok å legge forslaget til forskrift ut på høring. Frist for merknader er 22. mars 2022.

Lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjø- og elveområde 

Handlingsplan for næringsutvikling 2022-2025

Handlingsplan med mål og tiltak for kommunens næringslivsarbeid er nå på høring. Du kan gi dine innspill innen 13. mars 2022.

Handlingsplan for næringsutvikling 2022-2025

Høring av retningslinjer for Hennumgrenda

Høring av retningslinjer for Hennumgrenda

Bruksendring Vestsideveien 100

Bruksendring Vestsideveien 100

Sist oppdatert: 03. november 2022