Hopp til innhold

Kvalitetsplan for Lier kulturskole

«La det blomstre - mestring og vekst gjennom kreativ utfoldelse – kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027» er nå ute på høring. Frist for innspill er 6. juni 2023.

Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget vedtok 24. januar at kvalitetsplanen for kulturskolen skal sendes på høring. 

Første i sitt slag

Dette er første plan av sitt slag i Lier kommune, og den iverksettes samme år som kulturskolen feirer 35 år som kommunal virksomhet og 40 år som musikkskole. Den skal bidra til best mulig kvalitet i kommunens kulturskoletilbud og i kommunens tjenesteleveranse generelt.

Her kan du lese forslag til kvalitetsplan for Lier kulturskole 2023-2027

Frist for innspill

Vi vil gjerne ha dine innspill og kommentarer til planen. Frist for merknader er 6. juni 2023.

Send dine innspill på e-post til: postmottak@lier.kommune.no

Merk innspillet "Kvalitetsplan Lier kulturskole".

 

Sist oppdatert: 25. april 2023