Hopp til innhold

Valg til domstolene 2025-2028

Forslag på kandidater til domstolene fra Lier kommune legges ut til alminnelig ettersyn. Innspill til listene kan sendes kommunen innen 23. mai 2024.

Kommunestyret i Lier kommune skal oppnevne meddommere til domstolene for perioden 2025-2028. Kommunen skal også foreslå kandidater til verv som skjønnsmedlemmer til domstolene.

Forslag til kandidater 

Valgkomiteen i Lier kommune skal forberede valget av meddommere til domstolene. Valgkomiteen behandlet forslag over kandidater til domstolene og skjønnsmedlemmer i sitt møte 30.04.2024. Foreslåtte kandidater finner du her:  

Forslag til kandidater til Buskerud tingrett

Forslag til kandidater til Borgarting lagmannsrett

Forslag til kandidater til Vestre Viken jordskifterett

Forslag til skjønnsmedlemmer til domstolene

Har du innspill?

Etter domstolloven § 68 første ledd skal forslag over kandidater til domstolene legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.

Forslag på kandidater til domstolene fra Lier kommune legges ut til alminnelig ettersyn fra 08.05.2024 til 23.05.2024.

Enhver som har innspill til forslaget bes melde dette inn til Lier kommune ved politisk sekretariat innen 23.05.2024.

Meld fra på e-post til: politisksekretariat@lier.kommune.no

Kommunestyret velger kandidatene

Ifølge domstolloven § 66, første ledd, skal kommunestyret avgjøre innvendinger og eventuelle fritaksbegjæringer som er kommet inn etter alminnelig ettersyn.

Valg av kandidater til domstolene for perioden 2025-2028 vedtas av kommunestyret 11.06.2024.  

Dersom du vil lese mer om domstolene i Norge eller verv som meddommere og skjønnsmedlem, kan du gå inn på nettsidene til Norges domstoler

Sist oppdatert: 08. mai 2024