Width 200%

Informasjon til deg som skal koble deg til vei, vann eller avløp
tegning trude .jpg

Når du skal bygge hus og koble deg til vann og avløp, er det mye som må ordnes.
I Lier vei, vann og avløp håndterer vi de sakene som dreier seg om huset sanitærløsninger og hvordan adkomsten skal være dersom du bygger ved en kommunal vei.
Et hus som bygges, vil alltid påvirke omgivelsene, og føre til at det naturlige vannet(overvann), fra regn, bekker og grunnen endres.
Dette må du ta hensyn til når du bygger, slik at overvannet ikke skaper problemer for andre. Reglene som er laget, er der for å sikre at det du får er riktig og trygt, og for å sikre at ditt bygg ikke påfører problemer for andre husstander eller innbyggere.
De samme reglene gjelder om du skal gjøre større endringer på et eksisterende hus.
For at du kan få lov til å bygge et hus, må Lier kommune vite hvordan du ønsker å koble til vann og avløp.
Dette er for å sjekke at vi har kapasitet i kommunens vann- og avløpsanlegg og at ditt prosjekt kobler seg til på riktig sted.
For å søke om dette, henvender din entreprenør seg til oss i Lier VVA.
Når du har fått tillatelse fra oss i Lier VVA om å koble til vann og avløp, må du søke om tillatelse til å bygge anlegget.
Det søker du om i Lier kommune, bygg og geodata.
Dersom eiendommen du skal bygge på ligger ved en kommunal vei, må også søke om å få knytte innkjøring til eiendommen til kommunal vei. Det er for at trafikksikkerhet, eiendommer og annen infrastruktur skal tas var på når du bygger.

footer bakgrunn