Hopp til innhold

Planlagte politiske aktiviteter 2024

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2024. Siden oppdateres fortløpende.

Gå til

Januar 2024

Bruker- og pårørendeundersøkelse 2023 innen helse, omsorg og velferd 

Saken behandles eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Handlingsplan for forebygging av selvmord

Saken behandles i rådene, utvalg for oppvekst, kultur og idrett, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad, 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Kulturarenaplanen

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett

Klimahandlingsplan

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljregulering for Sagtomta på Sjåstad - førstegangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Februar 2024

Fremtidig organisering av digitalisering og IKT-tjenester i Lier kommune

Saken skal behandles i partssammensatt utvalg, formannskapet og kommunestyret  

Områdeplan for Lier hovedrenseanlegg, sluttbehandling

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Områdeplan for Lierbyen, sluttbehandling

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

Planstrategien

Saken behandles i formannskapet og kommunestyret

 

Mars 2024

Detaljregulering av Stoppen idrettspark 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for Øgården/Skogli (Lierskogen)- 1. gangsbehandling 

Saken skal behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for Lyfjellveien, sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Retningslinjer for bruk av kommunal grunn til utleie, salg og aktiviteter

Saken behandles i utvalg for miljø og plan, formannskapet og kommunestyret

Oppvekstplan

Saken behandles i ungdomsrådet, utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret 

April 2024

Detaljregulering for Gjellebekkstubben 2 og 6 (Felleskjøpet), 1. gangsbehandling 

Saken skal behandles i utvalg for miljø og plan 

Detaljregulering for Lierbakkene 1 - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering for FUS Heia barnehage - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske retningslinjer

Saken behandles i utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Skolebehovsplan

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

Mai 2024

Revidering temaplan helse, omsorg og velferd

Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, utvalg for oppvekst, kultur og idrett, utvalg for helse, omsorg og velferd og kommunestyret

Detaljregulering Øvre Bråtan - 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljregulering for næringsområdet på Lyngås, sluttbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan og kommunestyret

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Nøsteveien
- 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan

Detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning mellom Kleivdammen og Liertoppen
- 1. gangsbehandling

Saken behandles i utvalg for miljø og plan   

Rapportering 1. tertial 2024 og årsrapporter

Sakene behandles i rådene og alle utvalgene, formannskapet og kommunestyret

Juni 2024

Handlingsplan mot barnefattigdom

Saken behandles i utvalg for oppvekst, kultur og idrett og kommunestyret

 

 

 

 

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Fant du det du lette etter?