Hopp til innhold

Styrevervregisteret

Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. En måte å styrke omdømme til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har. Sentralstyret i Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS) har derfor opprettet et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser.

Registeret er åpent for allmenheten
Webregisteret er åpent for allmennheten.
 

Lier kommune er tilknyttet Styrevervregeisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Registeret administreres av KS. Det er frivillig om den enkelte kommune eller kommunalt eid selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om den vil benytte seg av alle mulighetene registeret gir. 

Frivillig registrering

Selv om en kommune eller et kommunalt eid selskap har besluttet å knytte seg til Styrevervregisteret er det på grunn av personvernlovgivning også frivillig om den enkelte folkevalgte, styrerepresentant eller ansatte ønsker å la opplysninger om seg bli registrert. Styrevervregisteret er basert på frivillighet fra den enkelte, både i forhold til om den enkelte vil la opplysninger om seg selv bli registrert og ev. hvilke opplysninger den enkelte ønsker å registrere.

Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fullt ut dekkende oversikt over alle verv og økonomiske interesser som lønnet arbeid og næringsinteresser en person har. Styrevervregisteret inneholder heller ikke opplysninger om ektefeller, samboere eller andre nærståendes verv og økonomiske interesser.  

Sist oppdatert: 04. januar 2023