Ordførerens informasjonskvarter 12. juni 2018

Ordførers informasjonskvarter:

  • Møte i representantskap i RFD
  • Møte i representantskap i VIVA
  • Eierorganets generalforsamlinger
  • Generalforsamling Tranby varmesentral AS
  • Informerte om møte med Tommy Skjervold, statssekretær i samfunnsdepartementet i
    forbindelse med Rv. 23 / E134.
  • Møte i ATM-rådet, Buskerudbyen
  • Møte i ATM-utvalget
  • Flere arrangementer

Se video av infokvarteret her

Sist oppdatert: 14. november 2018