Ordførerens informasjonskvarter 18. september 2018

Ordførers informasjonskvarter:

  • Ingen store hendelser knyttet til beredskap gjennom sommeren utenom tørke.
  • Generalforsamling i vestregionen.
  • Generalforsamling i Eidos Eiendomsutvikling AS – Nytt styre valgt
  • Møte med statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold vedrørende RV23
    Dagslett-E18 i juni, sammen med Gunnar Nebell, Lars Haugen og Knut E. Sørnes.
  • Styringsgruppa for relokalisering for tømmerterminal.

(Her er det ikke film fra ordførerens informasjonskvarter)

Sist oppdatert: 14. november 2018