Ordførerens informasjonskvarter 23. oktober 2018

Her er hovedpunktene i ordførerens informasjonskvarter.

  • Statens vegvesen hadde en orientering i kommuneplanutvalget om videre arbeid på strekningen Dagslett-E18.
  • Møte i beredskapsrådet –status beredskapsplan
  • ATM-utvalg Buskerudbyen – Buskerudbypakke 2
  • Møte i styringsgruppen vedrørende sak 67 – organisering av politisk utvalg i neste periode
  • Møte i planstyret, med ordfører i Drammen bl.a. planlegging av et fjordbyråd
  • Styringsgruppe for ny tømmerterminal i regi av fylket
  • Lier kommune – Godkjent som trafikksikker kommune
  • BUA har åpnet ny avdeling på Tranby klubbhus.

Se ordførerens infokvarter på video her

Sist oppdatert: 14. november 2018