Ordførerens informasjonskvarter 28. november 2017

Her er hovedpunktene i ordførerens informasjonskvarter:

 • Representantskapsmøter i Glitrevannverket, DRBV IKS og 110-sentalen IKS
 • Eiermøte i Eidos AS
 • Møter i Buskerudbyen, med tema medvirkning
 • Møte med Husbanken
 • Møter med Asker kommune og kommunene i Nye Asker om konsekvens av kommunereformen
 • Møte med Drammen kommune og kommunene i Nye Drammen om konsekvens av kommunereformen
 • Frivillighetsmøte
 • Møte om Helseklynge Brakerøya
 • Statsrådsbesøk på Fosshagen
 • Møte i Markarådet
 • Gründermøte på Svensefjøset
 • Møte i De Unges Kommunestyre
 • «Hvis klær kunne snakke» - utstilling på biblioteket i Lierbyen

Se video: 

Sist oppdatert: 03. januar 2018