Ordførerens informasjonskvarter 3. april 2018

Ordførerens informasjonskvarter:

  • Møte i beredskapsrådet
  • Representantskap i glitrevannverket hvor det ble valgt nytt styremedlem.
  • Møte i de unges kommunestyre, hvor det bl.a. ble valgt representanter til de unges
    fylkesting.
  • Møte i ATM-utvalget hvor det ble enighet om valg av Buskerudby-pakke 2.
  • Bispevisitas
  • UKM- Ung kultur møtes

Her kan du se infokvarteret

Sist oppdatert: 14. november 2018