Ordførerens informasjonskvarter 5. september 2017

Her er innholdet i ordførerens informasjonskvarter:

  • Prosess med rekruttering av ny rådmann
  • Planlegger seminar for alle folkevalgte om planer som kommer til behandling og som må sees i sammenheng
  • Seminar for eierorganet i oktober
  • Lier kommune tar inn mange lærlinger, hyggelig å få være med å ta i mot dem på introdag
  • Kunnskapsministerens besøk i Lier første skoledag
  • Åpen dag i regi av landbruket i Lier, hvor alle partier var representert med stortingskandidater
  • Kontaktforum for næringslivet, nå også med tilstedeværelse av politikontakt.

Her kan du se video fra informasjonskvarteret:

Sist oppdatert: 03. januar 2018