Ordførerens informasjonskvarter 6. februar 2018

Ordførerens infokvarter:

  • Møte i representantskapet i Legevakta for Drammensregionen IKS
  • Møte i representantskapet i Vestviken 1110 IKS
  • Dialogmøte med fylkesmannen
  • Møte med samferdselsministeren om RV23
  • Flere møter med Nye Asker
  • Åpning av LierLaben
  • Presentasjon av Drammen Helsepark
  • Buskerudbyen – behandling av Buskerudbypakke 2

Se opptak fra infokvarteret her

Sist oppdatert: 14. november 2018