Ordførerens informasjonskvarter 8. mai 2018

Ordførers informasjonskvarter:

 • Møte i representantskap i Glitrevannverket
 • Møte i representantskap i Kommunenes opplæringskontor
 • Møte i representantskap i Legevakta
 • Møte i representantskap i Havna
 • Møte i representantskap i DRBV
 • Møte i representantskap i Vestviken 110 IKS
 • Flere møter med eiere av VIVA
 • Møte med Fylkesmannen og Brakar vedrørende matebusser til Lier stasjon, og i
  Kollektivrådet om busstilbudet generelt i Lier
 • Informerte om at sykkelhotellet på Lier stasjon blir forsinket

Her kan dere se opptak fra infokvarteret

Sist oppdatert: 14. november 2018