Ordførerens informasjonskvarter april 2017

Dette er sakene som ordfører Gunn Cecilie Ringdal orienterte kommunestyret om i sitt informasjonskvarter.

Under kommunestyremøtet på Haugestad 4. april holdt ordføreren sitt tradisjonelle informasjonskvarter. Her informerer hun kommunestyrepolitikerne om aktuelle saker hun har jobbet med siden sist forrige kommunestyremøte.

Her er sakene ordføreren informerte om:

  • Styretur med Drammen Havn, som er under utvikling som får konsekvenser for Lier kommune
  • Møte med fylkesmannen, skognæringen om forståelse av kommuneplanen mht. dypvannskai for tømmer.
  • Representantskapsmøte i Glitrevannverket, som er et godt drevet selskap.
  • Gründerseminaret i regi av Lier kommune var en suksess som følges opp fra administrasjonen.
  • Møte i De unges kommunestyre, hvor elevene orienterte om hvordan de hadde brukt tildelte midler. Tema for neste møte er medvirkning i kommuneplan-arbeidet.
  • Gjennomføring av Kulturskoleuka og Ungdommens Kulturmønstring

Se video fra ordførerens presentasjon i kommunestyremøtet:

Sist oppdatert: 06. april 2017