Ordførerens informasjonskvarter mars 2017

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal informerte kommunestyret om aktuelle saker.

Under kommunestyremøtet på Haugestad 7. mars holdt ordføreren sitt tradisjonelle informasjonskvarter. Her informerer hun kommunestyrepolitikerne om aktuelle saker hun har jobbet med siden sist forrige kommunestyremøte.

Her er sakene ordføreren informerte om:

  • Det er inngått avtale mellom de fire partiene i Stortinget om kommunereformen, hvor det fremkommer at Lier kommune kan stå alene som egen kommune.
  • Kommunereformen og framtiden til våre interkommunale selskaper er og vil være tema i Lier kommune fremover.
  • NTP gir tydelige signaler om at man kan starte utbygging av den resterende del av Rv 23 fra Linnes til E18 i 2022, med en kostnadsramme på 1 mrd. kroner.
  • Det er gitt lovnader fra Statens vegvesen om at Ringeriksveien v/Bringebærkastet vil bli åpnet igjen i første kvartal i 2017. Det arbeides også med utbedringer ved Asdølsvingen.
  • Lier kommune har hatt tilsyn fra fylkesmannens beredskapsavdeling.
  • Lier kommune har signert avtale om å være en «Av og til-kommune».

Du kan se hele informasjonskvarteret på web-tv her:


Har er hvis du har problemer med å se videoruten ordentlig.

Sist oppdatert: 09. mars 2017