Ordførerens informasjonskvarter mars 2019

Se videoopptak fra ordførerens informasjonskvarter fra kommunestyrets marsmøte i 2019.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal tok opp disse sakene under sitt informasjonskvarter i begynnelsen av kommunestyremøtet 26. mars:

  • Befaring med styringsgruppen for tømmerterminalen. Gullaug og Lierstranda er ikke tatt med i planprogrammet.
  • Frivilligbørs i Lier, en suksess med over 122 avtaler mellom næringsliv, organisasjoner og kommunens virksomheter
  • Representantskap Glitrevannverket
  • Fylkeskommunens kollektivråd og møte med samferdselsutvalget med konkrete innspill på samferdselsprosjekter og kollektivtilbud.

Her kan du se informasjonskvarteret i opptak

Sist oppdatert: 27. mars 2019