Referat 14.desember 2015

Kranselag for Fosshagen, møte i Vestregionen og åpning av en ny sykkelvei var noe av det ordføreren informerte om 14.desember.

  • Ordføreren deltok på kranselag for arbeiderne på Fosshagen kompetansesenter for helse og omsorg. Bygget er i rute for overtakelse av kommunen rett over påske. Det blir et moderne og praktisk praktbygg, et flaggskip på området.

  • Vestregionen hadde møte 3. desember, og relevante emner under dette møtet var både anskaffelse av digital kommunikasjonsløsning for bl.a. trygghetsalarm, og Vestregionens areal- og transportstrategi. I anledning sistnevnte presiserte ordføreren Liers behov for Vestregionens støtte til fullføring av RV 23 med påkobling E18 og atkomst til det nye sykehuset på Brakerøya.

  • Ordføreren og flere andre Lier-politikere deltok på et møte 4.desember om kommunereform i regi av Drammen og Svelvik. Temaet var blant annet næringsutvikling og bostedsattraktivitet, samt fremtidens behov for samferdselsløsninger rundt Drammensfjorden.

  • 4. desember åpnet ordføreren den nye grønne veien inn i grønne Lier, den nye gang-sykkel- og hesteveien langs den gamle jernbanelinja fra Lierbyen til Drammen. Med den nye veien er det nå mulig å sykle, gå eller jogge uten å komme i konflikt med hestene. Her skal det forøvrig jobbes med en overgang fra den nye grønne veien og over til Lierbyen.

  • Ordføreren har deltatt møte i havnerådet og i region Vestviken. Region Vestviken består av kommunene Lier, Røyken og Hurum, og samarbeider med blant annet fylkeskommunen og Osloregionen. Under møtet presiserte ordføreren også Liers behov for regionens støtte til fullføringen av RV23 ved at det både er behov for påkobling til E18 samt atkomst til det nye sykehuset. Ordføreren ble også valgt inn i Markarådet på vegne av Lier kommune.

  • 9. desember delte ordføreren ut både Haugestadstipendet til saksofonist Anders Abelseth og kulturprisen til Knut A. Andersen.

 

Sist oppdatert: 15. desember 2015