Referat 21. juni 2016

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal holdt ordførerens informasjonskvarter i Lier kommunestyre 21. juni 2016. Her får du referatet.

Siden forrige møte i kommunestyret har det vært ytterligere to møter i det såkalte ATM-utvlaget der vi forhandler om Buskerudbypakke 2.Forhandlingene skrider frem, og for oss i Lier er det kollektivknutepunktet på Lierstranda som er et sentralt punkt.

Jeg har også deltatt i møte med Buskerudbenken, altså våre stortingsrepresentanter fra Buskerud, blant annet med temaene Buskerudby, Rv. 23 og nytt sykehus.

Videre har vi hatt et nytt møte i Kontaktforum for næringslivet, denne gang på Espedal gartneri der det produseres agurker og crispysalat. Kontaktforum er svært fornøyd med arbeidet med strategisk næringsplan så langt.

Jeg har også hatt gleden av å åpne sansehagen på Nøstehagen, takket være godt koordinert innsats mellom kommunen og frivillige. Slike sansehager får vi nå flere av fremover.

På fredag mottok ASVO sitt diplom for miljøfyrtårn. Det er vi alle veldig stolt av.

Og sist, men ikke minst var det åpning av Fosshagen i går. Det var en stor dag, og det er mange som gleder seg over at vårt nye kompetansesenter for demens og rehebilitering står ferdig.

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører i Lier

Sist oppdatert: 22. juni 2016