Referat 9. februar 2016

Kontaktforum for næringsrådet, kommunereformen og befaring til Sørenga var noe av det ordføreren orienterte om i møtet 9. februar.

 • Før jul deltok ordføreren på vegne av kommunen i representantskapet til Viva IKS, det interkommunale selskapet som har ansvar for drift og vedlikehold av vei, vann og avløp.

 • 17. desember hadde ordføreren og representanter fra administrasjonen kontaktforum (møte) med næringsrådet, der vi diskuterte arbeidet rundt strategisk næringsplan i tråd med vedtatt handlingsprogram. Under møtet behandlet vi derfor samarbeidet med næringslivet som skal skje i utformingen av strategisk næringsplan. Og allerede i januar hadde vi vårt første work shop i samarbeid med næringslivet. Et godt møte, etter min oppfatning. Arbeidet med planen er nå godt i gang, og samfunnsplanlegger Kjartan Askim har overtatt oppgaven etter Jon Arvid Fossum.
 • Før julefreden senket seg var det også tid til nok et kommunereformmøte med Drammen og Svelvik på Berger gård, blant annet om ulike former for medvirkning i nærdemokratimodeller. Og samme dag var det nok et møte i Buskerudbyen, der ordføreren tok med seg innspillene fra formannskapets på tiltak vi ønsker gjennomført innenfor Liers grenser i Buskerudbypakke 2. Etter jul har vi rukket et møte til Buskerudbyen, det vil si i ATM-utvalget (areal, transport og miljø). I dette møtet har ordføreren fremmet innspillene fra formannskapet som denne gangen i hovedsak dreide seg om plassering av bomsnitt og dermed evt. forventet nedskalering av samferdselstiltak i Lier kommune.

 • Ordføreren og flere andre fra kommuneplanutvalget deltok på befaring på Sørenga i Oslo for å få inspirasjon til vårt eget fjordbyprosjekt. En kortreist studietur, men likevel nyttig, også for administrasjonen.

 • Ordføreren deltok å¨kick off'et for prosjektet enhetlig helsetjeneste for barn og unge, med egen nettside ungilier.no. I tillegg har det vært åpning av en hjemmetjenesten på Bygg M ved Fosshagen.

 • Ordføreren har deltatt på samling med KS med vekt på arbeidsgiverrollen og kommunereform.

 • Det har vært flere møter om kommunereform med Drammen/Svelvik.

 • Landbruksministeren har besøkt Lier.

 • Kort informasjonsmøte med Vestre Viken om deres nye sykehustomtalternativ

 • Ledet møte i Beredskapsrådet.

 • Lier kommune ble i februar kåret til årets lærebedrift 2015. Godt jobbet av mange over lang tid har gitt resultater og det er mange som er stolte av den prisen. Det er selvfølgelig også alle vi i kommunestyret.
Sist oppdatert: 28. mars 2016