Referat 1. desember 2015

Kommunereformen, møte med næringslivet og Buskerudbyen var noe av det ordføreren orienterte om 1. desember.

Referat 1. desember 2015

 • Studietur med Vestregionen til Barcelona. Turen ga konkrete innspill til både arbeidet med kommunereformen og transformasjon fra industriområder til boligområder med kollektivtraseer og knutepunkt. 

 • Ordføreren og flere kommunestyrerepresentanter fra Lier har deltatt i møter om kommunereformen sammen med Drammen, Svelvik og flere andre kommuner.

 • Ordføreren har deltatt i eiermøte med Eidos eiendomsutvikling i forbindelse med arbeidet med fjordbyen.

 • Ordfører og rådmannen besøkte Lindum for å lære mer om hvordan man kan bygge en fjordby på bioøkonomiske prinsipper - der også kalt food2waste2food.

 • Representantskapsmøte Glitrevannverket, hvor ordføreren ble valgt som ny leder.

 • Representantskapsmøte Legevakta i Drammensregionen, hvor ordføreren ble valgt som ny nestleder.

 • Representantskapsmøte RfD, hvor tilbakemeldinger fra formannskapet ble tatt opp.

 • Foredrag på frokostseminar i regi av Lier Næringsråd. Ordføreren inviterte også næringsrådet til å delta på arbeidsseminarer i tilknytning til strategisk næringsplan. Dette arbeidet starter i januar 2016. 

 • Møte i ATM-utvalget (den politiske styringsgruppen) i Buskerudbyen om Buskerudbypakke 2.

 • Kontaktet politisk ledelse i samferdselsdepartementet om rv.23.

 • Inngått samarbeidsavtale på vegne av Lier kommune med Sanitetsforeningen og Røde kors om krise- og beredskapssamarbeid.

 • Besøkt helse- og omsorgsvirksomheter i Lier kommune.

 • Konferanse med Fylkesmannen om flyktningesituasjonen.

 • Møte med Lierbyen seniorsenter
Sist oppdatert: 15. desember 2015