Hopp til innhold

Badevannskvalitet

Badesteder i Lier

Lier kommune har tilrettelagte bade- og rekreasjonsområder både ved Drammensfjorden, Holsfjorden og enkelte skogstjern.

Engersand og Gilhusodden ligger ved Drammensfjorden. Holmenvika og Svangstrand ligger ved Holsfjorden. Damtjern er et skogstjern ikke langt fra Liertoppen.

Ved skogstjernene Hvalsdammen, Asdøltjern og Skapertjern er det også en viss tilrettelegging, men her er det ikke avfallsbeholdere som tømmes regelmessig av kommunen. Nyt gjerne fritiden med familie og venner på et av disse stedene.

Om vannprøvene

Vannkvaliteten blir regelmessig undersøkt i sommerhalvåret ved målinger av bakterieinnholdet i badevannet. Prøve tas om lag annenhver uke for å kontrollere innhold av termotolerante koliforme bakterier i badevannet.

Måleenheten som benyttes er cfu/100 ml, og når denne er mindre enn 100 anses vannkvaliteten som god, mens den ved overstigelse av 1000 anses som uakseptabel og bading frarådes. Ved overskridelser av verdien 1000 tas ytterligere vannprøver for å kontrollere om forurensningen er forbigående eller vedvarende.  

Vær aktsom

Aktivitet nær vann er alltid forbundet med en viss risiko for ulykker og smitte fra virus, bakterier og andre mikroorganismer som finnes i vann.

Unngå å bade hvis du er alkoholpåvirket, har åpne sår eller når du synes badevannet ser spesielt uhygienisk ut. Som generelle anbefalinger bør bading i havneområder og andre steder det er mye aktivitet i og nære vannet unngås.

Bading i friluftsbad bør også unngås rett etter kraftige regnskyll. Hvis du har åpne sår og likevel vil bade, bør du dekke til disse med vanntett plaster når du bader i sjøen. Dette på grunn av risiko for sårinfeksjon. Hvis plasteret faller av, eller det blir vått igjennom, bør du skylle med ferskvann umiddelbart etter bading.

Dette er en generell anbefaling for bading i sjø – og ikke spesielt for bading i Lier. Se mer på Folkehelseinstituttets nettsider. Sår som er infiserte blir røde rundt selve såret og er smertefullt å ta på. Hvis du har mistanke om at et sår er infisert bør du oppsøke lege.

Målinger

Måleverdier i tabellen er fra prøver tatt 5. juli 2024.

Sted Måleverdi
Svangstrand 13 cfu/100 ml 
Damtjern 33 cfu/100 ml
Engersand 230 cfu/100 ml
Gilhusodden 37 cfu/100 ml

Lier kommune har prioritert prøvetaking ved de mest besøkte badestedene. Dersom du ønsker mer informasjon eller rapportere unormale forhold, ta direkte kontakt med park og idrett i Lier kommune.