Hopp til innhold

Selskap, foretak og samarbeid

Lier kommune har eierskap og eierinteresser i 27 ulike selskaper.

Disse er fordelt på forskjellige selskapsformer som aksjeselskap (AS), interkommunale selskap (IKS), kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeid og øvrige selskapsformer samt indirekte eierskap i en rekke selskaper.

Oversikten over Lier kommunes eierposter er ment for å gi innsikt i, samt informasjon og kunnskap om, den enkelte virksomhet og selskap.

< Tilbake til eierportalen.

Det blir et åpent møte om velferdsteknologi på Haugestad 20. juni 2019