Hopp til innhold

Samfunnsansvar

Kommunen tar del i flere ordninger innen samfunnsansvar. Her kan du lese mer om disse.

Etiske retningslinjer

Alle selskaper hvor Lier kommune har en eierinteresse skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig samfunnsutvikling. Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer. Dette følger av eierskapsprinsipp nr. 7.

Styrevervregisteret

Lier kommune er tilknyttet styrevervregisteret og anmoder alle som påtar seg styreverv for kommunale selskaper bør registrere vervene på www.styreregisteret.no. Registeret er et verktøy som innhenter automatisk opplysninger om de kommunene og bedriftene som har valgt å tilslutte seg fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Kommuner og kommunalt eide selskaper er, på bakgrunn av sin funksjon og rolle, avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. Styreregisteret er et nyttig verktøy fordi det skaper åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og kan dermed bidra til økt tillit.

Miljøsertifisering, fairtrade og anti-korrupsjonsarbeid

Lier jobber også aktivt med miljøsertifisering gjennom den nasjonale sertifiseringsrodningen Miljøfyrtårn, er Fairtrade-kommune og deltaker i Transparency International Norge. Du kan lese mer om dette her.

Videre vedtok kommunestyret en Energi- og klimaplan i mars 2017. Planen er ambisiøs og det er kommunens vedtatte mål å være klimanøytral innen 2030.