Hopp til innhold

Samfunnsansvar

Kommunen tar del i flere ordninger som fokuserer på samfunnsansvar. Her kan du lese mer om disse.

Etiske retningslinjer

Alle selskaper hvor Lier kommune har en eierinteresse skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig samfunnsutvikling.

Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer. Dette følger av eierskapsprinsipp nr. 7.

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

Kommunesektorens interesseorganisasjon KF har laget et styrevervregister som gir oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Lier kommune er tilknyttet Styrevervregisteret 

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.

For kommunalt eide selskaper og foretak kan både eiere og styre vedta å slutte seg til styreregisteret. 

Miljøsertifisering, fairtrade og anti-korrupsjonsarbeid

Lier jobber aktivt med miljøsertifisering av kommunale virksomherter gjennom den nasjonale sertifiseringsrodningen Miljøfyrtårn, er Fairtrade-kommune og deltaker i Transparency International Norge.

Her kan du lese mer om Lier kommunes samfunnsansvar