Hopp til innhold

Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systematiske folkehelsearbeidet.

Gå til

 

Figuren er en modell for utvikling av helsefremmende liersamfunn

Målsetting

  • Folkehelse får en tydeligere plass i Lier kommunes planer.

Status 

God fremdrift

  • Prosess med å etablere folkehelse til et fast tema i alle våre plansaker; strategi og retningsgivende planer, arealplaner og områderegulering samt tema- og fagplaner.
  • Fokus er helsefremmende samfunnsutvikling, som blant annet handler om gode bomiljøer, tilgang til marka, gang/sykkel, uteoppholdsarealer, gode møteplasser for alle aldergrupper, kvalitetsplaner for oppvekst, kultur, helse, omsorg og velferd m.m.
  • Det jobbes også systematisk med synliggjøring, forankring og ansvarliggjøring knyttet til
  • Kommuneplanens samfunnsdel er et eksempel på at folkehelse har fått en tydeligere plass i Lier kommunes planer.
Sist oppdatert: 08. august 2022

Fant du det du lette etter?