Hopp til innhold

Folkehelse i planlegging

Befolkningens helse skal ivaretas i kommunens planlegging, dette følger av folkehelseloven og plan- og bygningsloven. Integrering av folkehelse i planer er et viktig virkemiddel i det systematiske folkehelsearbeidet.

Gå til

 

Figuren er en modell for utvikling av helsefremmende liersamfunn

Målsetting

 • Folkehelse får en tydeligere plass i Lier kommunes planer.

Status 

God fremdrift, men fortsatt behov for at folkehelseperspektivet i planer blir tydeligere

 • Prosess med å etablere folkehelse som et fast tema i alle våre plansaker; strategi og retningsgivende planer, arealplaner og områderegulering samt tema-, fag- og kvalitetsplaner for oppvekst, kultur, helse, omsorg og velferd m.m.
 • Fokuset er helsefremmende samfunnsutvikling, som blant annet handler om 
  • oppvekstvilkår
  • bomiljøer og boligforhold 
  • Utdanning, arbeidskår og inntekt
  • Sosialt nettverk og rekrasjoner 
  • Lokalsamfunnet med gode møteplasser og uteoppholdsarealer for alle aldergrupper, tilgang til marka og  god mulighet for aktiv transport med gang/sykkel 
  • Tilgang til helsetjenester
 • Det jobbes også systematisk med synliggjøring, forankring og ansvarliggjøring knyttet til
 • Kommuneplanens samfunnsdel er et eksempel på at folkehelse har fått en tydeligere plass i Lier kommunes planer. Sitat fra kommuneplanen - Lier skal være en foregangskommune i folkehelsearbeidet
Sist oppdatert: 06. mars 2024

Fant du det du lette etter?