Hopp til innhold

Friskliv og mestring

Gå til

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon.

Det er konkretisert seks satsningsområder for friskliv og mestring, hvor hovedformålet er at flere liunger deltar på helsefremmende aktiviteter:1. Koordinert tilbud til barn, unge og deres familie

Målsetning

En dør inn - kordinert tilbud.

 • sikre sømløse tilbud og tjenester til barn, unge og deres familier
 • videreutvikle et brukerorientert fokus - hva er viktig for deg

Status

Info kommer

 2. Helsesykepleier

Målsetning

Videreutvikle helsesykepleiertjenesten.

 • videreutvikle og styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
 • videreutvikle og styrke helsestasjon 0-5 år
 • vurdere gjennomføring av helsestasjonskontroller i barnehage ved to og fire års alder
 • styrke samarbeidet mellom fastlege, helsetjenesten og psykisk helse

Status

Info kommer

 3. Ergo- og fysioterapitjeneste

Målsetning

Videreutvikle og styrke ergo-og fysioterapitjenesten.

 • Samordning av tiltak og videreutvikling av hverdagsrehabilitering
 • Videreutvikling og etablering av nye gruppetilbud

Status

Info kommer

 4. Friskliv

Målsetning

Videreutvikle og styrke tilbud ved Lier frisklivssentral og forebyggende helseteam for seniorer.

 • Friskliv barn og unge
  • videreutvikle tilbud og samarbeid med helsetjenesten, BUA, SAL og 0-26 om friskliv-og mestringstiltak til barn og unge
 • Friskliv voksen
  • videreutvikle basistilbudene og etablere aktiv på dagtid
 • Friskliv senior
  • videreutvikle friskliv- og mestringstilbud, synliggjøring av aktivitetstilbud og etablere aktiv på dagtid senior

Status

Info kommer

 5. Friluftsliv

Målsetning

Videreutvikle og styrke friluftslivs rolle for livsmestring

 • Synliggjøre muligheter for aktivitet og rekreasjon i friluft
 • Videreutvikle aktivitet og rekreasjonsmuligheter i friluft for barnehage, SFO og skole
 • Videreutvikle aktivitet og rekreasjonsmuligheter i friluft for brukere i helse, omsorg og velferd

Status

Info kommer6. Kunst og kultur

Målsetning

Videreutvikle og styrke kunst og kultur sin rolle for livsmestring

 • Synliggjøre kunst og kultur opplevelser og aktiviteter
 • Videreutvikle den kulturelle skolesekken (barn og unge)  samt bidra til å implementere opplevelser og aktiviteter innen kunst og kultur i barnehage, SFO og skole
 • Videreutvikle den kulturelle spaserstokk/trillebaggen (seniorer)  samt bidra til å implementere opplevelser og aktiviteter innen kunst og kultur til brukere i helse, omsorg og velferd

Status

Info kommer

 

Sist oppdatert: 08. august 2022

Fant du det du lette etter?