Hopp til innhold

Friskliv og mestring

Gå til

Friskliv og mestring er fellesbetegnelser for aktiviteter som gir økt innsikt og styrker mestring av egen livssituasjon.

Det er konkretisert seks satsningsområder for friskliv og mestring, hvor hovedformålet er at flere liunger deltar på helsefremmende aktiviteter.1. Koordinert tilbud til barn, unge og deres familie

Målsetning

En dør inn - kordinert tilbud.

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess for å:

 • sikre sømløse tilbud og tjenester til barn, unge og deres familier
 • videreutvikle et brukerorientert fokus - hva er viktig for deg

 2. Helsesykepleier

Målsetning

Videreutvikle helsesykepleiertjenesten.

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess for å:

 • videreutvikle og styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom
 • videreutvikle og styrke helsestasjon 0-5 år
 • vurdere gjennomføring av helsestasjonskontroller i barnehage ved to og fire års alder
 • styrke samarbeidet mellom fastlege, helsetjenesten og psykisk helse3. Ergo- og fysioterapitjeneste

Målsetning

Videreutvikle og styrke ergo-og fysioterapitjenesten.

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess for å:

 • Samordne tiltak og videreutvikle hverdagsrehabilitering
 • Videreutvikle og etablere nye gruppetilbud

 

 4. Friskliv

Målsetning

Videreutvikle og styrke tilbud ved Lier frisklivssentral og forebyggende helseteam for seniorer.

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess:

 • Friskliv barn og unge
  • videreutvikle tilbud og samarbeid med helsetjenesten, BUA, SAL og 0-26 om friskliv-og mestringstiltak til barn og unge
 • Friskliv voksen
  • videreutvikle basistilbudene og etablere aktiv på dagtid
 • Friskliv senior
  • videreutvikle friskliv- og mestringstilbud, synliggjøring av aktivitetstilbud og etablere aktiv på dagtid senior

 5. Friluftsliv

Målsetning

Videreutvikle og styrke friluftslivs rolle for livsmestring

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess for å:

 • Synliggjøre muligheter for aktivitet og rekreasjon i friluft
 • Videreutvikle aktivitet og rekreasjonsmuligheter i friluft for barnehage, SFO og skole
 • Videreutvikle aktivitet og rekreasjonsmuligheter i friluft for brukere i helse, omsorg og velferd6. Kunst og kultur

Målsetning

Videreutvikle og styrke kunst og kultur sin rolle for livsmestring

Status

Noe fremdrift.

Det er iverksatt prosess for å:

 • Synliggjøre kunst og kultur opplevelser og aktiviteter
 • Videreutvikle den kulturelle skolesekken (barn og unge)  samt bidra til å implementere opplevelser og aktiviteter innen kunst og kultur i barnehage, SFO og skole
 • Videreutvikle den kulturelle spaserstokk/trillebaggen (seniorer)  samt bidra til å implementere opplevelser og aktiviteter innen kunst og kultur til brukere i helse, omsorg og velferd

 

Sist oppdatert: 06. mars 2024

Fant du det du lette etter?