Hopp til innhold

Gode nærmiljøer

Gå til

testerikoner til siden langstrake-03.png

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige".

Målsetting

Bidra til gode nærmiljøer og helsefremmende stedsutvikling.

 1. Videreutvikle en variert og helhetlig boligmasse
  • kartlegge boligbehov
  • boligplanlegging må stimulere til en variert boligsammensetning
 2. Videreutvikle helsefremmende stedsutvikling
  • støtte bruk av sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling
  • Videreutvikle fokus på fysiske miljøfaktorer - begrense støy, stråling og annen forurensning samt tettere samarbeid mellom klima, miljø, beredskap og folkehelse
  • videretvikle fokus på varierte og lokale sosiale møteplasser samt vurdere å etablere lokale stedsutviklingsgrupper utfra skolekretser
 3. Videreutvikle arbeidet med synliggjøring av det lokale folkehelsearbeidet
  • synliggjøre folkehelsearbeidet på kommunens nettside og i sosiale medier
  • videreutvikle folkehelsearrangementer
  • styrke tilrettelegging og synliggjøring av folkehelsearbeid utført av frivillige (frivilligsentralen)

Status 

Noe fremdrift

 • Styrket fokus på variert og helhetlig boligmasse samt helsefremmende stedsutvikling i arealdel av kommuneplanen og reguleringsplaner.
 • Koronapandemien har begrenset tradisjonell folkehelsearbeid, men digitale løsninger som stimulerer til et helsefremmende liersamfunn har blomsteret
 • Vi er i prosess med reetablering og synliggjøring av lokalt folkehelsearbeid.mstret, og det er utviklet flere alternativer og spesielt digitale løsninger.
 • Styrket fokus på sosiale møteplasser

Folkehelsemarkeringer

Verden aktivitetsdag 2022

 • Markering med fokus på bevegelsesglede
 • Markering med Frisklivsmars, BUA turne og noen lokale markeringer ved SAL skoler og barnehager
 • Se nyhetssak

Verdensdagen for psykisk helse

 • Markering med fokus på mental sunnhet og hodebra.
 • Tema for markering 2022 er løft blikket
 • Markering for 9 trinn på kulturscenen og V2, for foreldre 9 trinn på kulturscenen, 2 kl ved Lier vgs, Parkscenen, Lier menighetshus og Lier bibliotek
 • Se nyhetssak

Nyttige lenker

Miljørettet helsevern

Sist oppdatert: 07. oktober 2022

Fant du det du lette etter?