Hopp til innhold

Gode nærmiljøer

Gå til

testerikoner til siden langstrake-03.png

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "gjør byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige".

Målsetting

Bidra til gode nærmiljøer og helsefremmende stedsutvikling.

 1. Videreutvikle en variert og helhetlig boligmasse
 2. Videreutvikle helsefremmende stedsutvikling
 3. Videreutvikle arbeidet med synliggjøring av det lokale folkehelsearbeidet

Status 

Noe fremdrift

Det er iverksatt prosess for å:

 1. Videreutvikle en variert og helhetlig boligmasse
  • kartlegge boligbehov
  • boligplanlegging må stimulere til en variert boligsammensetning
 2. Videreutvikle helsefremmende stedsutvikling
  • støtte bruk av sjekkliste for helsefremmende samfunnsutvikling
  • Videreutvikle fokus på fysiske miljøfaktorer - begrense støy, stråling og annen forurensning samt tettere samarbeid mellom klima, miljø, beredskap og folkehelse
  • videretvikle fokus på varierte og lokale sosiale møteplasser samt vurdere å etablere lokale stedsutviklingsgrupper utfra skolekretser
 3. Videreutvikle arbeidet med synliggjøring av det lokale folkehelsearbeidet
  • synliggjøre folkehelsearbeidet på kommunens nettside og i sosiale medier
  • videreutvikle folkehelsearrangementer (se folkehelsemarkeringer)
  • styrke tilrettelegging og synliggjøring av folkehelsearbeid utført av frivillige (frivilligsentralen)

Folkehelsemarkeringer

Verdens aktivitetsdag

 • Markering med fokus på bevegelsesglede
 • Markering med Frisklivsmarsj, BUA turne og noen lokale markeringer ved SAL skoler og barnehager

Verdensdagen for psykisk helse

 • Markering med fokus på mental sunnhet og hodebra.
 • Markering for 9 trinn, åpne arrangementer og noen lokale markeringer.

Nyttige lenker

Miljørettet helsevern

Sist oppdatert: 06. mars 2024

Fant du det du lette etter?