Hopp til innhold

Ren Drammensfjord

Ren Drammensfjord er et samarbeidsprosjekt mellom Lier og Drammen som skal hindre spredning av miljøgifter fra en forurenset sjøbunn, og skape et renere miljø i Drammensfjorden.

Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra industri, bosetting og annen virksomhet. Kommunale kloakkløsninger og renseanlegg, rensetiltak i industrien og oppryddingstiltak på land har sørget for å redusere eller stanse de fleste kildene til utslipp. Men gammel forurensning har sedimentert (lagt seg) på bunnen i fjorden, og kan fortsatt føre til utslipp.    

Overvåker forurensingssituasjonen

Ren Drammensfjord-prosjektet overvåker forurensningssituasjonen i vann, i sedimenter og i vannlevende organismer i fjorden. I og med at Lierelva og Drammenselva fører med seg store mengder slam, har tiltaket i fjorden til nå vært å kontrollere om dette slammet alene kan dekke over gammel forurensning. 

Overvåkingen viser at fjorden er i ferd med å bli renere, og at slik naturlig tildekking kan ha en effekt. Men det finnes fortsatt aktive forurensningskilder, og derfor er det nå satt i gang kildesporing for å lete opp mulige kilder på land. Det er viktig at slike kilder følges opp og stanses før man rydder opp i sjøen, ellers kan ryddearbeidet fort være bortkastet.  

Noen delområder i fjorden har så høyt nivå av forurensning at naturlig tildekking sannsynligvis ikke vil være nok for å forbedre tilstanden i sjøbunnen. Disse områdene kalles for «hotspots». Her må forurensningssituasjonen avklares og kartlegges før videre tiltak for opprydding blir aktuelt.  

Samarbeidsprosjekt

Ren Drammensfjord er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet og Lier og Drammen kommuner. Kommunene har hatt ansvar for prosjektet siden 2018.   

I styringsgruppen for Ren Drammensfjord sitter Drammen og Lier kommune. Prosjektet samarbeider med andre aktører ved behov, som for eksempel Drammen havn og Statsforvalteren.  

Kontakt:

Cecilie Helgerud, Lier kommune
Telefon: 32 22 04 31. E-post: cecilie.helgerud@lier.kommune.no

Kirsten Kleveland, Drammen kommune
Telefon: 958 52 403. E-post: kirsten.kleveland@drammen.kommune.no

Rapporter