Hopp til innhold

Støtteordninger for miljøtiltak

Gå til

Miljøvennlige energitiltak i bygg

Formål med ordningen

Legge til rette for at Liers bygg blir mer miljøvennlige og energieffektive.

Hva gis det støtte til?

Det gis støtte til at en kvalifisert energirådgiver går gjennom boligen/bygget og lager en liste over tiltak som vil oppgradere energibruken i boligen/bygget.

Hvor mye gis det i støtte?

For private boliger: Inntil 7 500 kroner i tilskudd for å benytte en kvalifisert energirådgiver til å lage en tiltaksplan for oppgradering av energibruken i boligen. Kvalifiserte energirådgivere er oppført i Enovas Energirådgiverregister.
For å få utbetalt tilskuddet må det legges frem dokumentasjon på at tiltak på minimum 10 000 kroner er gjennomført.

For boligsameier og næringsaktører:
Det gis inntil 15 000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver til å lage en tiltaksplan for oppgradering av energibruken i bygget.

Søkere må ta kontakt med kommunen for forslag på energirådgivere til gjennomføringen.
For å få utbetalt tilskuddet må det legges frem dokumentasjon på at tiltak på minimum 20 000 kroner er gjennomført.

Ordningen vil være avhengig av årlige bevilgninger gjennom kommunens budsjett.

Støtte til bruk av tøybleier

For hvem? 

Alle med bostedsadresse i Lier kommune.

Hvor mye støtte?

Støtten er på 50% av utlegget og maksimalt inntil 1.250.– kr. pr. familie.

Hvordan få tildelt støtten?

Støtten utbetales etterskuddsvis.

Hvem utbetaler støtten?

Kommunens helsestasjoner –i Lierbyen, i Sylling og på Tranby gjennomfører ordningen.

Sist oppdatert: 08. september 2014

Fant du det du lette etter?