Hopp til innhold

Velkommen til vielse i Lier kommune

Vigselssted er Haugestad i Lierbyen.
Ved å klikke på overskriftene nedenfor kan du få mer informasjon om vigsler i Lier kommune:

Hvem kan gifte seg i Lier kommune?

En av dere må være folkeregistrert i Lier kommune.
I tillegg kan personer som er bosatt i utlandet, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, gifte seg i Lier.

Hva er vilkårene for å kunne gifte seg?

Før vielsen kan finne sted må myndighetene kontrollere om dere oppfyller lovens vilkår for å inngå ekteskap. Det er skatteetaten som utfører denne oppgaven, og hvis alt er i orden vil de utstede en såkalt prøveattest. Denne attesten må leveres til kommunen før vi kan vie dere.

En slik attest er gyldig i 4 måneder, og den må være gyldig på selve dagen dere inngår ekteskap.

Her finner dere en lenke til skatteetaten om hvordan dere søker om prøveattest

Hvordan går jeg frem for å bestille vielse i Lier kommune?

1)      Fyll ut søknadsskjema. Dere kan fylle den ut på pc og ta utskrift.
         Søknad om borgelig vielse

2)      Legg ved original prøvingsattest fra skatteetaten (ikke kopi eller innskannet)

3)      Legg ved kopi av gyldig legitimasjon fra begge parter, dvs. pass eller norsk førerkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Dokumentene sendes per post til Lier kommune v/Politisk sekretariat, Postboks 205, 3401 Lier. De kan også leveres i konvolutt i rådhusets servicetorg. Vi vil da snarest bekrefte dato for vielse.

Frist for å sende dokumentene er senest 2 uker før ønsket vielsesdato.

Husk at prøvingsattest kun er gyldig i 4 måneder. Om dere ønsker å reservere tid for vielsen mer enn 4 måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema per post eller e-post.

Endelig bekreftelse på vielsesdato vil i så fall først bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten.

Tid og sted

Vielser gjennomføres på hverdager mellom klokken 10.30 og 14.30 i den grad vi har vigslere og vigselslokale tilgjengelig.

Vigselssted er Haugestad, Haugestadbakken 7 i Lierbyen. Det er som regel godt med parkering, og brudeparet kan kjøres helt til inngangsdøren.

Vigsleren tar imot dere, og dere blir vist inn i seremonirommet. Seremonien varer i ca. 10 minutter, men vi setter av 30 minutter i tilfellet noen ønsker å fremføre noe, f.eks. en sang.  Det er en fordel at vigsleren får beskjed om dette på forhånd.

Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig vielse. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, og om dere ønsker kan dere utveksle ringer, før dere erklæres for rette ektefolk. Deretter underskriver dere, vitner og vigsler en vigselsmelding.

Vitner

Det skal være to vitner til stede under bryllupseremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvem utfører seremonien

Følgende personer har vigselsmyndighet i Lier kommune:

  • Kjetil Kivle - ordfører
  • Morgan Langfeldt - varaordfører
  • Bjørnar Dahler - administrativt ansatt
  • Sikke Næsheim - kommunedirektør
  • Anna Marion Persch - kommuneadvokat

Vigselsseremoniet vil bli gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig selv å velge en bestemt person fra listen.

Språk

Vielsen kan normalt skje på norsk, engelsk eller tysk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk. I noen tilfeller er det også mulig med fransk.


Kontaktinformasjon

Om du fortsatt har spørsmål vedrørende vielse i Lier kommune kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon eller e-post: 

E-post: Servicetorget@lier.kommune.no

Telefon: 32 22 01 00

 

 Det er gratis å gifte seg i Lier kommune. 

Sist oppdatert: 01. mars 2024