Kemneren - generelt

 

Betalingssatser for 2019

Inkassovarsler og gebyrer

Type Pris inkl. mva
Gebyrer med hjemmel i lov og forskrift etter forsinkelsesrenteloven §3, oppdateres omkring nyttår.  
   
Rettsgebyr for utleggsbegjæring til namsmannen kr 1 955,-
Rettsgebyr ved begjæring om tvangssalg til tingretten kr 1 265,-
Rettsgebyr ved tvangssalg besluttet i tingretten (totalt) kr 8 510,-
Rettsgebyr ved begjæring om tvangssalg løsøre kr 1 437,-
Rettsgebyr ved tvangssalg løsøre besluttet (totalt) kr 3 967,-

Rettsgebyr ved begjæring om anvisning til innkreving

kr 2 415,-

Rettsgebyr ved anvisning besluttet (totalt)

kr 3 565,-
Purregebyr kr 70,-
Betalingsoppfordring kr 210,-
Rettsgebyr ved forliksrådsbehandling kr 1 322,-

Gebyr for skriving av forliksklage

kr 1 150,-
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om utlegg kr 1 150,-
Saksbehandlingsgebyr ved begjæring om tvangssalg kr 1 150,-

For alle misligholdte krav påløper forsinkelsesrenter med 8,75 % p.a. fra forfall til betaling skjer.

Gebyrene følger eventuelle endringer i regelverket
Sist oppdatert: 03. april 2019