Hopp til innhold

Her finner du mer informasjon om alle skolene i Lier

Det er 12 skoler i Lier. Her får du litt mer informasjon om hver enkelt skole.

 

EGGE SKOLE

LES MER

Egge skole er en liten, trygg skole preget av høy grad av trivsel hos elever og ansatte. De ansatte trekker spesielt fram et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Om du som elev og ansatt ønsker å bli sett og ikke forsvinne i mengden kan Egge være et godt sted for deg.

Vi som jobber her har mye kunnskap om læring og sosialt samspill, som vi bruker til tett oppfølging av hver enkelt elev og klassene.

Vi ligger landlig og idyllisk til rett utenfor Lierbyen og bussen stopper rett utenfor døra. Uteområdet innbyr til aktivitet og lek og er passe stort for oss!

På Egge skole er det 125 elever og 20 ansatte.

 

GULLAUG SKOLE

LES MER

Gullaug skole lever opp til sin visjon "Et møtested vi kommer til med glede" og har et godt skolemiljø for både ansatte og elever.De ansatte på Gullaug skole slutter ikke – de går av med pensjon!

Skolen har gode samarbeidsrutiner på tvers av trinn, stor takhøyde og verdsetter nysgjerrighet, nye ideer, tanker og metoder – her er det meste mulig å prøve ut, men det skal komme elevene til gode.
Uteområdene til Gullaug skole er flotte – med to nye uteskoleanlegg – hvorav en har bålplass, fotballbaner, parkouranlegg, lekeområder med husker og sandkasser og ikke minst; en egen «jungel», som styres etter egne lover og regler.

Gullaug skole ligger rett ved fuglereservatet, midt mellom Lierelva og Drammensfjorden. Hit kommer du lett med både buss (busstopp utenfor skole) og tog (Lier togstasjon). Skolen har god standard og er godt utstyrt. Skolen har ca. 220 elever og 30 ansatte.  

Velkommen til oss!

 

 

NORDAL SKOLE

LES MER

Nordal skole – den hvite skolen i eplehagen!

Vi er kommunens minste skole med ca. 40 elever fordelt på tre klasser. Her kjenner alle hverandre, og mye læring og lek foregår i aldersblanda grupper.

Lærerne våre er unge og godt kvalifiserte både faglig og pedagogisk. Vi er opptatt av å dele erfaringer og kunnskap, og vi setter pris på de mulighetene som det gir å ikke være så mange. Vi har naturen tett på, og bruker nærområdet aktivt i alle årstider. Vi kan også samle hele skolen i en buss og oppleve mye spennende både i og utenfor kommunen.

Nordal krets er et område i vekst, og vi samarbeider tett med foreldrene og lokalsamfunnet for å oppnå læring og utvikling, trivsel og trygghet for den enkelte eleven og for fellesskapet – hver dag. 

 

HEGG SKOLE

LES MER

Hegg skole er en nybygget skole med 450 elever fra 1-7 trinn. Skolen har et personale som hver dag jobber for å gi elevene god kompetanse for fremtiden, både faglig og sosialt.

Hegg skole har lærere som er motiverte, engasjerte og har fokus på å samarbeide for å skape gode oppvekst og læringsvilkår for elevene. Skolen har fokus på et aktivt samarbeid der tidlig innsats og klasseledelse står i fokus. Hegg har et inkluderende arbeidsmiljø der det er trygt og godt for nyutdannede til å prøve og feile. På Hegg er vi nytenkende og fremoverlent. Hegg skole er en moderne skole med gode løsninger - både praktisk og estetisk.

Vi står sammen om læring. Vi støtter hverandre både i motgang og medgang.

Hegg skole er rik og mangfoldig, inkluderende, spennende, utfordrende, utviklende, levende. Stort fokus på elever og ansattes trivsel, faglig og sosialt. 

Er det noe ekstraordinært ved miljøet på Hegg? På Hegg blir du hørt, forstått og tatt på alvor. Du kan finne støtte i kolleger på trinnet, andre trinn og i ledelsen.

Du står på ingen måte alene, og det er mange gode råd å hente. Det er et miljø som tør å tenke nytt for å finne de beste løsningene.

En av våre nyutdannede lærere forteller: «Jeg føler meg spesielt godt tatt vare på som nyutdannet. Jeg har fått stille alle spørsmålene jeg har hatt, følt meg både sett og hørt av teamkollegaer og ledelsen, og den tryggheten jeg har følt har bidratt til at jeg tørr å prøve nye arbeidsmåter og aktiviteter i klassen.

Under intervjurunden følte jeg at rektorene i Lierskolen var interesserte i meg som person, mine verdier og hva jeg trenger for å trives. Med andre ord fikk jeg en god magefølelse. Og jeg er veldig glad for at jeg valgte Hegg!

Jeg valgte Hegg skole av flere grunner. Skolen har et godt rykte, lærere i ulike aldere og en fantastisk fin og ny skole. Jeg fikk også inntrykk av at Hegg er en vi-skole der både SFO, skole og ledelse jobber godt sammen for å skape en best mulig skole for barna og ansatte. Jeg fikk rett og slett bare godfølelsen!

 

 

ODDEVALL SKOLE

LES MER

Oddevall skole er en skole som ligger idyllisk til på Sjåstad langs Vestsideveien i Lier. Dette er en skole som har alt, godt læringsmiljø, flotte uteområder både i skolegården med nærhet til marka og skogen.

Skolen er unik fordi den er ikke som alle andre skoler. Oddevall skole er en mindre skole i forhold til andre skoler i kommunen. Her blir man ikke bare kjent med foreldre, men med bonusforeldre, besteforeldre, tanter og onkler.

Oddevall skole har et stabilt personale med få eller sjeldne utskiftninger. Elevene kjenner hverandre på tvers av alder og læringsmiljøet er godt. Elevene leker på tvers av alder og er flinke til å inkludere hverandre. Det er lett for barna å komme til en voksen å si ifra, fordi de er trygge og har det bra. Et godt eksempel er at elevene vet godt hva renholder og vaktmesteren heter!

Lærerne og de pedagogiske medarbeiderne har et godt samarbeid hvor alle kjenner alle. Rektor og SFO-leder er flinke til å gi utfordringer som passer for hver enkelt, hvor man er flinke til å bruke styrken den enkelte har.

Skolen jobber med fag på praktiske måter, bruk av konkreter og fysak som metode i undervisningen. Oddevall skole har stort fokus på inkluderende skolemiljø, livsmestring og folkehelse.

Vi er en fysisk aktiv skole/SFO som har mange aktiviteter gjennom hele skoleåret. Oddevall SFO er kåret til Norges beste to ganger, og er et trygt sted å være for elevene. De voksne er sammen med elevene både i skole og SFO, og kjenner derfor elevene godt.

 

 

SYLLING SKOLE

LES MER

 

Øverst i lierdalen ligger Sylling skole idyllisk plassert i et område preget av et vakkert kulturlandskap som er omgitt av både fjord, fjell og flotte skogsområder.

Sylling skole er en VI-skole hvor alle, fra de yngste 1.trinns elever til de eldste 10.trinns elever omgås hverandre på en god måte. På Sylling skole råder det vi kaller «åpen dør»-kultur, som betyr at alle skal kunne ferdes der døren er åpen.

Visjonen til Sylling skole er «Læringsglede gjennom respekt, motivasjon og mestring».

Skolen har kunstgressbane og en fin friidrettsarena som gir et stort handlingsrom for variert aktivitet og bevegelsesglede.

Sylling skole har en solid og flott bygningsmasse med mange gode undervisningsrom. Egen idrettshall brukes daglig av både store og små. Hallen er et naturlig samlingspunkt når vi har våre månedlige allmøter.

Med den eksepsjonelle beliggenheten som Sylling skole har i forhold til fjord, fjell og skog, har de ansatte en enorm mulighet til å ta med seg elevene på spennende turer. Skolen har rik tilgang på utstyr som blant annet truger, ski og skøyter, kanoer. Vi disponerer også en flott snekke som kan ta oss ut på lengre turer langs Holsfjorden.

Sylling skole er en skole vi er stolte av!

 

 

HALLINGSTAD SKOLE

LES MER

Hallingstad skole har et bra uteområde rundt skolen med fotballbaner, skøyteis om vinteren, pumptrack og skaterampe i tillegg til lekeapparater i skolegården.

Det er lett tilgang til skog og mark. Lærerne tar ofte med seg elever på tur i skogen for å drive undervisning, tenne bål og være fysisk aktive. Det er viktig for alle ansatte å fremme elevenes lyst til læring enten det foregår ute eller inne. Vi vektlegger felles opplevelser/samlinger på tvers av trinn og arrangerer årlige foreldre/barn møter/arrangementer.

Vi ønsker at Hallingstad skal være en VI- skole for alle våre 200 elever og 35 ansatte.

 

 

HEIA SKOLE

LES MER

 

Like ved fylkesgrensa mot Akershus finner du Heia skole på Lierskogen. Heia skole er en 1-7-skole med ca. 275 elever og 40 ansatte, hvorav en god andel menn.

Vi er opptatt av at "Alle elevene skal oppleve læring, mestring og trygghet" hos oss.  Skolen har god tilgang til fine uteområder, nærhet til naturen og en stor og flott idrettshall.

Om Heia skole sier de ansatte: "Heia skole er en fremoverlent og fremtidsrettet skole som har kommet langt i den digitale overgangen og i arbeidet med fremtidens skole. Vi er opptatt av å utvikle god undervisning av høy kvalitet, sammen. Heia skole har et inkluderende arbeidsmiljø, med tett samarbeid mellom lærere og ledelsen, der vi har fokus på våre elever - ikke dine og mine. I kollegiet er alle hjelpsomme og stiller opp for hverandre, ingen sier nei til en god faglig diskusjon. Vi er åpne for og respekterer hverandres meninger. Smilet sitter løst og følelsen av å høre til, å være ønsket og å føle seg velkommen er sterk".

Bli en del av oss da vel!

 

 

HENNUMMARKA SKOLE

LES MER

Hennummarka skole har et utemiljø som appellerer til aktivitet og glede, og som innbyr til bruk som læringsarena med blant annet gapahuk med bålplass ti minutter unna. Skolen har sandvolleyballbane, kunstgressbane, bane for frisbee-golf, sykkelløype, sandhåndball, bålplass på Hestesletta og mange fristende grøntområder i nærheten av skolen.

Personalet har en inkluderende grunnholdning. Vi viser i praksis at vi respekterer og fremmer læring hos alle elever. På Hennummarka skole er det et godt arbeidsmiljø og lite sykefravær. Her er mye latter og humor!

Vi har høy faglig kompetanse blant alle ansatte - og de som jobber på skolen brenner for å gjøre en forskjell. Vi har satt delingskulturen i system med fokus på utvikling, og vi har spesialavdelingen Miljøverkstedet.

Velkommen til Hennummarka skole!

 

 

HØVIK SKOLE

LES MER

 

 

Vil du jobbe på en skole med stor bredde og mange muligheter?

Vil du jobbe på en skole som er godt forberedt på framtidens skole og ny læreplan?

Vil du jobbe på en skole med fokus på robuste barn og sosialt fellesskap? En skole med fokus på dyp læring - som en av våre nye lærere sier: «Fokuset på dybdelæring! Tid til å gjøre elevene gode! Mindre detaljstyring og flere større linjer! 1-10 skole gir nye muligheter.»

Høvik skole søker engasjerte lærere med tro på gode relasjoner og godt hjerte for våre elever. Du har høye ambisjoner for elevenes læring og god faglig kompetanse.

Vi trenger deg på laget som mener entusiasme smitter, som lytter med respekt, og skaper resultater.

Høvik skole er en 1-10 skole med nesten 900 elever og 130 ansatte. Det er god balanse mellom yngre lærerkrefter og lærere med lengre erfaring, og en god blanding av mannlige og kvinnelige ansatte som har god faglig og sosial kompetanse.

Som en av de nyansatte lærerne sier: «Her er mange ansatte, så stor sannsynlighet at du klaffer med flere. Sosiale ting skjer både med grupper av ansatte og alle ansatte.»

Lærerne jobber tett på team, og på teamet får du spennende faglige diskusjoner og støtte som nyansatt. Er du nyutdannet, har du din mentor ved siden av deg på teamet.

En av våre nyutdannede lærer sier: «Under intervjurunden følte jeg at rektorene i Lierskolen viste interesse for meg som person, mine verdier og hva jeg trengte for å trives, - jeg fikk en god magefølelse. På Høvik har jeg dager som er tilpasset nyansatte, samt en god mentor dette første året.»

Høvik ligger i naturskjønne omgivelser, med sjøen på den ene siden, idrettsarenaer på den andre, nær byen på den tredje og natur og marka rett bak oss. Tett på oss har vi to videregående skoler som vi samarbeider med. Høvik har hvert år flere grupper med studenter.

Skolen vår er moderne, med store gode rom og mange spesialrom. Vi har et flott og godt utstyrt torg som er samlingsstedet vårt, og eget bibliotek. Vi er en mobilfri skole – men digitale!

Alle elevene har læringsbrett som brukes aktivt i den daglige læringen, og vi har et godt faglig støtteapparat. Skolen har et godt renommé og gode resultater. Vi har stolte ansatte, en motivert og flott elevgruppe, samt engasjerte foresatte som er opptatte av, og stolte av skolen. 

 

TRANBY SKOLE

LES MER

 

Tranby skole er Liers største ungdomsskole og ligger sentralt plassert på Tranby torg med nærhet til skog og mark. Tilknyttet skolens uteområde er Tranby idrettspark.

Vi har en kjempeflott og positiv elevgruppe som trives og ønsker å lære hver dag. Lærerne våre er motiverte og har et positivt elevsyn. Som skole vil vi skape og foredle lærelyst hos våre elever.

Tranby skole ønsker å være en utviklingsorientert og framtidsrettet skole. 

 

LIERBYEN SKOLE

LES MER

Lierbyen skole har ca. 255 elever fra 8.-10. trinn, fordelt på 3-4 paralleller. Skolen tar imot elever fra Hegg og Egge barneskole og har gode utearealer for ulike typer aktiviteter.

Lærere sier: Vi fornyer oss for å forbedre skoledagen og skaper et dynamisk læringsmiljø. Vi har fokus på faglig samarbeid, dybdelæring og IKT- kompetanse.

Elevene sier: Lierbyen ungdomsskole er en veldig fin skole som kan tilby et godt samhold og et godt læringsmiljø. Det mest positive med denne skolen er samholdet og mulighetene for å kunne lære.