Hopp til innhold

Skolestart i Lier

Skolestart for nye 1. klassinger i 2023

Foresatte skal ikke søke kommunen om skoleplass for barnet sitt. Lier kommune tildeler plass ved den skolen som barnet hører til ut fra folkeregistrert adresse. Det er derfor viktig at familier sjekker at Folkeregisteret har riktig data om familien.

Her kan du sjekke om Folkeregisteret har riktig data om familien

Skolene sender ut digitalt brev i løpet av januar til hovedforesatt med informasjon om skoleplass til 1. trinn. Brevet blir å regne som et enkeltvedtak om skoleplass. 

Logg deg inn i Visma-systemet

Når du mottar brev om innmelding til 1. trinn, må du som foresatt logge deg inn i Visma Flyt skole som er Lier kommunes skoleadministrative system. For å logge på må du bruke din personlige BankID. 

Når du har logget deg inn vil du få opp skolen som ditt barn skal gå på, og opplysninger om deg og ditt barn. Her skal du som foresatt legge inn mailadresse og telefonnummer. Dette er viktig informasjon som skolen trenger og vi ber dere legge inn informasjon innen 31.januar 2023.

Dersom barnet ditt av en eller annen grunn ikke skal begynne på nærskolen, må du snarest mulig formidle dette til skolen som har sendt brevet. Nært forestående flytting eller oppstart på privatskole er eksempler på dette. 

Ny i Lier kommune?

Har du flyttet til kommunen og har barn som skal begynne på skolen må du:

Sist oppdatert: 09. januar 2023