Hopp til innhold

Campingvogn

Du kan ha campingvogn stående på bolig- eller hytteeiendommen din om vinteren. Det samme gjelder vinteropplag av båt.

Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand.

Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe.

Sist oppdatert: 09. mai 2014