På Liertun jobber de sammen for å sikre et godt arbeidsmiljø – som igjen fører til gode tjenester til beboerne.


Otto Bolstad var glad for å kunne slå av en prat med Kristin Lahnstein Jørstad (t.v.) og rådmann Bente Gravdal.

 

Torsdag 8. mars var rådmann Bente Gravdal på virksomhetsbesøk til Liertun, som består av sykehjemmet og boligenheten på Tranby og Bratromveien 7, 9 og 11.

Der jobber de for tiden aktivt sammen for å forankre visjon og et felles ønske om å skape gode arbeidsmiljøer som omsettes i et godt tjenestetilbud til beboerne.

Ulike, men jobber sammen

Rådmannen fikk se de ansatte i aksjon i gruppearbeid, og virksomhetsleder Kristin Lahnstein Jørstad på Liertun bekrefter at fokus på godt arbeidsmiljø er svært viktig.

- Vi er opptatt av å etablere gode arbeidsmiljøer, slik at de ansatte får mulighet til å hente ut sitt fulle potensiale. I et stort kollegium har vi ulike erfaringer, ulik bakgrunn, kompetansenivå og personlighet. Klarer vi å skape en plattform som er trygg og god, der alle får lov til å bidra og er trygge nok til å ta den faglige dialogen, så er det gjerne der de beste alternativene kommer frem – og vi får fokus på den gode kvaliteten, mener Kristin Lahnstein Jørstad, som er virksomhetsleder på Liertun.

Glede i arbeidshverdagen

Hun mener det er viktig for de ansatte å ha det gøy på jobb. Glede er et nøkkelord.

- Hvis vi har det gøy på jobb og klarer å skape et godt mestringsklima, folk er fleksible og får lov til å blomstre, så tenker jeg at det kommer beboerne til gode gjennom gode tjenester og engasjerte medarbeidere som har det gøy på jobb. I dag jobber vi med vår felles verdiplattform og skaper en forståelse av hvordan vi skal ha det på jobb og i møte med hverandre. Et godt arbeidsmiljø sikrer gode tjenester og glade og fornøyde medarbeidere. Det er også god økonomi, poengterer virksomhetslederen på Liertun.

- Her trives jeg

Under omvisningen på Liertun fikk rådmann Bente Gravdal hilse både på ansatte og beboere. Otto Bolstad er for tiden på Liertun og legger ikke skjul på at han trives: - Ja, her trives jeg veldig godt, sa han og fortalte villig vekk om hvordan han forsøker å legge inn trim i hverdagen for å holde seg i aktivitet.

- Får informasjon – og inspirasjon

Rådmannen bruker tid på å besøke flere av kommunens virksomheter for å bli enda bedre kjent med både de ansatte og det store tjenestetilbudet i kommunen.

- Så langt har jeg vært på besøk hos fire virksomheter. Jeg lærer mye av å snakke med de ansatte, høre hva de holder på med og er opptatte av. Her er det masse energi og inspirasjon å hente, så dette vil jeg definitivt fortsette med. Nå venter jeg på flere invitasjoner fra virksomhetene i Lier kommune, smiler rådmann Bente Gravdal.