2. februar er det nøyaktig 180 år siden det aller første formannskapsmøtet ble holdt i Lier. Det ble markert med en historisk time på Lier bygdetun.

14. januar 1837 ble formannskapslovene vedtatt – og ble gjeldende fra 1. januar 1838. En god måned senere – 2. februar 1838 – ble det aller første formannskapsmøtet avholdt i Lier. Formannskapet anno 1838 bestod av følgende medlemmer: Jul. Aars, C. T. Christensen, H. Bergh, N. Hilsen, J. Cr. Thams, Torger E. Wefferstad, Hans O. Sørsdal, Erik H. Hennum, Trond Enger.

Torsdag 25. januar ble det markert at det er 180 år siden det aller første formannskapsmøtet i Lier. Jubileet ble markert i andre etasje på Heg gjestgiveri, som nå står på Lier bygdetun.

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal ønsket velkommen til jubileumsmøtet, som samlet både historieinteresserte, representanter fra kommuneadministrasjonen og flere medlemmer av dagens formannskap i Lier.

- Glad i det lokale folkestyret

Harald Oskar Buttedahl, som er i slekt med formannskapsmedlemmet fra 1838,  Erik Haagensen Hennum, holdt et historisk og muntert kåseri og trakk linjene mellom det politiske arbeidet for 180 år siden og dagens politikere.

- eg er stolt over å bli invitert til dette 180 års jubileet for det første formannskapsmøtet i Lier. Både fordi min tipp-tipp oldefar (Erik Haagensen Hennum) var valgt som medlem der, men også fordi jeg får anledning til å være med å feire noe jeg personlig er veldig glad i – nemlig det lokale folkestyret, sa Harald Oskar Buttedahl, før han fortsatte:

- Kanskje debatterer man mange av de samme sakene nå som før? Budsjetter, skolestruktur, eldreomsorg, veiutbygging, jordvern? Kanskje har vi frustrasjonen over saksdokumenter og lange møter felles? Sannsynligvis deler vi også "lokalpolitikerens forbannelse". Den­ tror jeg er like gammel som lokalpolitikken selv. "Lokalpolitikerens forbannelse" består i å måtte vurdere enhver sak ut i fra lokale forhold. Ta lokale hensyn og gjøre avveininger på bakgrunn av lokal kunnskap, kåserte Buttedahl.

Her kan dere lese hele kåseriet til Harald Oskar Buttedahl

Lokalhistorisk vandring

John Willy Jacobsen fra Lier historielag holdt et historisk foredrag om Liersamfunnet fra perioden 1835-1945, akkurat i denne periode da formannskapet i Lier ble etablert.

Han fortalte om datidens infrastuktur, levesett, befolkningsutvikling og hvordan Lier ble styrt av embetsmenn.

Det lokale selvstyret ble innført gjennom formannskapslovene i 1837, og valget på formannskapet og representantskap i Lier ble gjennomført 12. juni 1837 med påfølgende valg av ordfører og viseordfører 31. oktober samme år.

Jacobsen kom også inn på hvilke saker som datidens politikere tok opp i de første møtene. Latteren satt løst hos publikum da lokalhistorikeren kunne fortelle om følgende sak i formannskapsmøtet 18. desember 1838:

"Bortsetting av en vanvittig kone. Saken gjaldt å få omplassert en kone som bodde hos en forpleier som forlangte 90 spesidaler i året. Det var for kostbart."

  • Formannskapets vedtak: Ble senere bortsatt til den samme forpleieren for 50 spesidaler…

Her kan du se presentasjonen som John Willy Jacobsen holdt

Mat anno 1838

Etter jubileumsmøtet ble dagens formannskap invitert ned til spisestuen på Heg gjestgiveri, der de ble servert et måltid anno 1838, før de reiste videre til gruppemøter og formannskapsmøte.