Digital markering av veteran- og frigjøringsdagen

På grunn av smittevernreglene blir markeringen av veteran- og frigjøringsdagen 8. mai et digitalt arrangement. Du kan følge markeringen fra bautaen ved Frogner kirke direkte på vår Facebook-side. Vi legger også ut opptak her på nettsiden i etterkant.

Lier er omfatttet av kapittel 5B i den nasjonale covid-19-forskriften. Det betyr blant annet at det ikke er tillatt med arragementer. Det er imidlertid gjort unntak for digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.

Sender markeringen direkte

Opprinnelig var det planlagt å markere veteran- og frigjøringsdagen med et fysisk arrangement ved bautaen nedenfor Frogner kirke. Nå blir det i stedet en digital markering.

Vi strømmer markeringen direkte på kommunens Facebook-side klokken 14.00 lørdag 8. mai. Det blir også gjort opptak av markeringen, som vi legger ut på nettsiden i etterkant.

Program for dagen

  • Åpning og tale ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal
  • Tale ved stabssersjant Ole Myhra, områdesersjant Drammen, og kaptein Andreas Devlin, områdesjef Drammen
  • Tale ved oberstløytnant Bjørnar Stivang fra Forsvarets veterantjeneste
  • Info om arbeidet med veteranplan i Lier kommune ved Sverre Fredriksen
  • Felles bekransning av bautaen på Frogner kirke

Feirer friheten og hedrer veteranene 

I tillegg til å markere frigjøringsdagen, er 8. mai en dag for å hedre lokale veteraner fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner.

Siden 1945 har også mer enn 100.000 norske kvinner og menn tjenestegjort i drøye hundre forskjellige internasjonale operasjoner, i over 40 land, i fire verdensdeler.